() - | Haber Girişi: 01.02.2020 - 22:26, Güncelleme: 07.01.2021 - 18:15

RESTORASYON DESTANI – HACI BAYRAM

 

RESTORASYON DESTANI – HACI BAYRAM

  RESTORASYON DESTANI – HACI BAYRAM   Şehirler vardır ruhunu arayan, şehirler vardır ruhunu bulan. Güzel Ankara, ruhunu arayan şehirdir. Ankara’nın ruhu Hacı Bayram-ı Veli’dir. Hacı Bayram-ı Veli’nin ruhaniyetinin ve mefkûresinin hâkim olduğu Ankara, Anadolu’nun manevi başkentidir. İstanbul’da Ebu Eyyûp el-Ensarî, Konya’da Mevlâna, Bursa’da Emir Sultan, Aksaray’da Hamîdüddin Aksarâyî, Hacı Bektaş’ta Hacı Bektaşi Veli, Kars’ta Ebul el Hasan Harakâni , Bilecik’te Şeyh Edebali, Kayseri’de Erzurum’da… Anadolu’nun birçok yerinde yüce erenler neyse, Ankara’da Hacı Bayram-ı Veli odur. Yunus Emre, “Dahi cihana gelmeden canım seni sever idi.” derken Mevlâna, “Aşk öyle bir alev ki tutuştu mu maşuktan başka her şeyi yakar.” derken Eşrefoğlu Rumî, “Ol dost ben sevdiğim bu canımdan ileri.” derken ‘’Noldu bu gönlüm, noldu bu gönlüm Derdi gamınla doldu bu gönlüm Yandı bu gönlüm, yandı bu gönlüm Yanmada derman buldu bu gönlüm’’ diyen Hacı Bayram-ı Veli, Fetret devri ve İstanbul’un fethi öncesi gönüllerde taht kurmuştur. “Şehirlerin mamur olması için gönüllerin mamur olması lazımdır” düsturu gereği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Melih Gökçek 2008’de uzun zamandır sürüncemede kalan Hacı Bayram semtinin restorasyonuna hız verince biz de sivil toplum kuruluşları olarak ihaleye girip üst hakkı alarak işe giriştik. Yıllardır Ankara’da yaşayan biri olarak Hacı Bayram-ı Veli’nin huzuruna gelip giderken; yol sıra gelmiş, çay sıra gitmiş olduğumu fark ettim. Restorasyon çalışmalarına başlayınca Hacı Bayram-ı Veli hazretlerini tanıma gereğini ve ihtiyacını htik. Hacı Bayram-ı Veli’nin ataları Belh’den Anadolu’ya gelerek Ankara’nın yakınlarında Solfasol (Zülfazıl) Köyü’ne yerleşti. Dedesi Mahmud, Babası Koyulcalı Ahmet’tir. Annesinin adının Fatma olduğu düşünülmektedir. Annesinin kabri Esenboğa Yolu-İrfan Baştuğ Caddesi’nin sol tarafındadır. Doğumu tartışmalıdır. Tam net bir tarih bilinmemekle beraber 1339-1340 veya 1351-1352 tarihleri ön plana çıkmaktadır. Doğduğu ev bugün Solfasol Köyü’nde halen ziyaret edilmektedir. Ölüm tarihi 1430’dur. Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu’na göre bu tarih 1340’dır. Asıl adı Numan’dır. Bayram adını Şeyhi Hamîdüddin Aksarâyî (Somuncu Baba) vermiştir. Hacı Bayram-ı Veli beş padişah görmüş, Horasan’ı Anadolu’ya, Anadolu’yu Balkanlara bağlamış büyük bir velidir. Şeyh İzzettin ve Hallaç Mahmud’dan ders almıştır. Tefsir, fıkıh, hadis, matematik, felsefe, Arapça, Farsça ve edebiyat dersleri almıştır. Melike Hatun Medresesi (Kara Medrese), Bursa’da Çelebi Mehmet Medresesi ve Akmedrese’de görev yapmıştır. Kara Medrese ve Çelebi Mehmet Medresesi’nde müderrislik, Akmedrese‘de ise irşat görevi icra etmiştir. Murat Hüdâvendigâr zamanında kadılığa yükselmiş, Yıldırım Bayezid zamanında Kapıcı Başılık (Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği emsali) görevine getirilmiştir. Niğbolu Zaferi’nin nişanesi olarak yapılan Ulu Camii’nin 1400’deki açılışında hutbe okuyan Şeyhi Hamîdüddin Aksarâyî ve devrin ileri gelen âlimleri ile Bursa’da tanışmış, daha sonra ona intisap etmiştir. Somuncu Baba’dan icazetini alıp Ankara’ya döndüğünde Augustus Mabedi’nin yanına medresesini kurmuştur. Hacı Bayram-ı Veli hakkında birçok menkıbe söylenmiş lakin bu menkıbelere değinmeyelim. O, kitap yazma imkânı varken kitap yazmamıştır. Buna mukabil canlı kitaplar yetiştirmiş ve bu canlı kitaplar tarihe yön vermişlerdir. İstanbul’un fethinde yirmi bin Bayrami’nin bulunduğu ifade edilmektedir. Birçoğu şehit olmuştur. Bunlardan biriside halifelerinden şehit Meczup Akbıyık’ın kabri Rumeli Hisarı’ndadır. İkinci Murat zamanında iki defa Edirne’ye gitmiş ve Uzun Köprü’nün açılış töreninde Emir Sultan ile birlikte dua etmiştir. Yeni Cami’de iki aya yakın vaaz ettiği kürsü halen muhafaza edilmekte ve hiç kimse tarafından kullanılmamaktadır. Emir Sultan ve Şeyhi Hamîdüddin Aksarâyî’nin cenazelerini yıkamış ve namazlarını kıldırmıştır. Halveti ve Nakşibendiyye esaslarının kaynaşmasından meydana gelen, esasları; cezbe, muhabbet ve ilahi sırra ermek olan Bayramiyye tarikatını kurmuştur. Vefatından sonra Bayramiyye tarikatı önce ikiye bölünmüştür. Akşemsettin Şemsiye’yi Bayramiyye, Ömer Sıkkıni ( Bıçakçı Dede), Melamiyye-i Bayramiyye’yi kurmuşlardır. Daha sonra İbrahim Tennuri Tennuriye, Himmet Efendi Himmetiyye, Saruhanlı İlyas İseviyye, Aziz Mahmud Hüdai Celvetiyye gibi kolları kurmuşlardır. Bayramiyye silsilesinden gelen birçok tarikat ehli çeşitçi çileler çekmiş, hapiste yatanlar ve hatta idam edilenler olmuştur. Bayramiyye tarikatının son resmi halifesi, şeyhlik postuna oturan (1920) Birinci Meclis’te milletvekilliği yapan Mehmet Şemsettin Efendi’dir. Şeyhlik görevi 31 Aralık 1925’te tekke ve zaviyeler kapatılınca son bulmuştur. Hacı Bayram-ı Veli ile ilgili 1990, Aralık 2012, Mayıs 2016 ve Mayıs 2017’de sempozyumlar düzenlenmiştir. Yeterli olmayan filmler çekilmiştir. Büyükelçi Fuat Bayramoğlu, Mehmet Ali Ayni, Dr. Abuzer Kalyon, Dr. Yusuf Ekinci, Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu, İsmail Hakkı Bursevi, Yrd. Doç. Ahsen Turan, Abdülkerim Erdoğan ve Bursalı Tahir Bey Hacı Bayram- ı Veli hakkında kitaplar yazmışlardır. Özellikle Abdülkerim Erdoğan tam bir Ankara ve Hacı Bayram uzmanı olarak perşembe, cuma ve cumartesi günleri Gülbaba Sokak’taki ANKA’da meraklıların sorularını cevaplandırmaktadır. (Kitap olarak bunlar benim tespit edebildiklerimdir) Buna rağmen o büyük veliyi anlayabilmiş değiliz. O’nu anlayabilmek için şeyhi Hamîdüddin Aksarâyî ve bütün canlı kitap olarak nitelediğimiz halifelerini de tanımak lazımdır. HACI BAYRAM’DA YENİLEME (RESTORASYON) FAALİYETLERİ 2008 yılının yaz ayında Ankara Büyükşehir Belediyesinin açtığı ihaleye girip dernek adına üst hakkı ve sonbaharda yer teslimi aldık. Yer teslimindeki görevli, bizi buralardaki işgalci güruha hedef gösterse de karşımıza çıkan sorunları bir şekilde aştık. Zafer İçyer ve Ayhan Yılmaz beni ilk keşif için gönderdiklerinde DADAŞ Çay Ocağı’nda,beleşçi işletmeci tarafından restorasyon yapana da yaptırana galiz küfürler sarf edildiğine bizzat şahit oldum. Bir binadan sayısız insan ve çocuk çıkıyor, para istiyorlardı. ‘Buraları alıyorsunuz. Biz ne yapacağız?’ diye iş isteyenden geçilmiyordu. Hele bir kokoreççi, arkadaşlara iyice musallat oldu. Sarıbağ Sokak’tan Gaziantep Sokağa girince karşıma pejmürde kılıklı insanlar çıkıyor, ‘Ne istiyorsunuz?’ diye soruyorlardı. Uyuşturucu ve kadın pazarlayanlara rastlamanız her zaman mümkündü. Fazla açık yazmak istemiyorum, yüzüm kızarıyor. Gül Baba Türbesi’nin yanında kurban edilmek üzere horoz ve tavuk pazarlamacıları vardı. Zekeriya Beeyaz’ın fetvası burada tutmuştu. Güvercin Sokak da epeyce perişandı. Hacı Bayram semti adeta tüm olumsuzlukla kuşatılmıştı. Aklıma şu geliyor: Birileri bu güzide semti bir güç adeta itibarsızlaştırmak için elinden geleni yapmıştı. Genel ev bile bu semte açılmıştı. O malum yer bu restorasyon çalışması esnasında yıkıldı. Kurul, sık dokuyup ince eliyordu. Başlangıçta işler ağır aksak olsa da sonradan epeyce hızlanmıştı. Rolöve, restitüsyon ve restorasyon projelerini Koruma ve Uygulama Denetim Müdürlüğüne (KUDEM) onaylatmak bizi oldukça yoruyordu. Ayhan Yılmaz ve Zafer İçyer Büyükşehir Meclis üyesi olarak bu işi başlatmışlar ve koordinatör görevi üstlenmişlerdi. Bu iki şahsın Hacı Bayram’ın güzelleşmesinde çok emekleri var. ‘Buradaki çalışmaların çığırını onlar açtı’ diyebiliriz. Allah onlardan razı olsun. Ayhan Bey’in ve Zafer Bey’in emekleri unutulamaz. Çalışmalar başlar başlamaz güvenlik oluşturulması zorunla hale gelmişti. Etraftaki sorumsuz kişiler taşeronların malzemelerini çalıyor, keresteleri ateşe veriyorlardı. Güç şartlar altında mesafe kat edebildik. Daha sonra koordinasyon görevi Halim Altunkal Hocamıza verildi. Bir hakkı teslim etmek boynumuzun borcudur. O günlerde Ankara büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Altan Raşit Civan Hacı Bayram projesinin en önemli mimarlarından idi. Selim Cerrah Bey’in de emeklerini inkâr etmemiz mümkün değildir. KUDEM’de bir bayan mimar vardı, tavırlarıyla çalışmaların hızını kesiyordu. Daha sonra bertaraf edildi. Genel Sekreter Yardımcısı Balamir Gündoğdu Bey aktif bir şekilde çalışmalarda rol oynuyordu. Teoman Mehmet Aslan Bey KUDEM Müdürü olarak bilinçli bir yaklaşımla katkısı küçümsenmeyecek boyuttaydı. Akarpınar (Üstün) Uludağ Hanım kendisini parçalarcasına çalışıyordu. Daha sonra Balamir Bey ve Teoman Bey görev değişikliği sebebiyle restorasyon çalışmalarından uzak kaldılar. Yük Akarpınar hanıma kalmıştı. Akarpınar Hanım bazen çingenelerle, bazen de İsmet Paşa ve çevredeki ne idiğü belirsiz kişiler ile karakolluk oluyordu. KUDEM’deki bürokratlar ellerinden gelen gayreti gösteriyor ve üst hakkı alanlara rehberlik yapıyorlardı. Hele Berathan Bedir Bey kimseyi kırmıyor, üşenmiyor ve her türlü yardımda bulunuyordu. Kamulaştırma çalışmaları safhasında Eyüphan Sazak Bey’in büyük katkıları oldu. Süleyman Altın Bey ve diğer personellere teşekkür borçluyuz. Şu an Teoman Mehmet Arslan Bey Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı olarak görevinin tekrar başında bulunuyor. Yunus Aluç Bey ise genel sekreter yardımcısı olarak çalışmalarının başında bulunuyor. Hacı Bayram semtinin fizîken güzelleştirilmesine katkısı olan herkese minnet ve teşekkürlerimi sunuyorum. Burada bir hakkı daha teslim etmem lazım, onlarda güvenlikçiler. Güvenlikçiler olmasaydı hiç kimse rahat çalışma yapamazdı. Bazıları onlara kızsa da onlar aldıkları talimatları yerine getiriyorlar. Güvenlikçilerin tümüne buradan selam eder, gözlerinden öperim. Sağlık ve afiyetler dilerim. İZ BIRAKAN FİRMALAR Hacı Bayram’da bir çok firma restorasyon çalışmalarına katıldılar. Restorasyon çalışmasıyla normal inşaat çalışmaları farklıdır. Restorasyon hem zor hem de maliyeti yüksektir. Üstelik proje bazında sıkı bir denetime tabidirler. Kazı işlerinde, işin başında denetçi olarak bir arkeoloji mühendisi bulunur. KA Restorasyondan Fahrettin Kadaif, Güzel Evim İnşaattan Hacı İbrahim Mutlu, Roba Yapı Restorasyon ve Rapid İnşaattan Hakan Yılmaz gibi firmalar yenileme çalışmalarına damgalarını vurarak burada iz bırakmışlardır. HACI BAYRAM HAZİRESİ Bana sorarsanız Hacı Bayram’da bir çok yer hazire yeridir. Eski fotoğrafları incelediğimizde Hacı Bayram Camiinden Ulus’a doğru bakıldığında bir çok mezarlık görmek mümkündür. Ahi Yakup Mescidinin yanındaki mezarlar günümüze kadar korunmuş durumdadır. Seccade Sultan Türbesi vardı, gündüz vatandaşlar buraya bozuk para atıyor, gece sarhoşlar bu parayı topluyorlarmış. burası sahte türbe imiş, kaldırıldı. Aynı sokak da yakın zamanda defnedilmiş olan Muradiye Vakfı Onursal Başkanı Mustafa Kalfaoğlunun kabri var. Akmedrese olarak da kullanılan Ogüst mabedinin etrafında ve caminin kıble yönünde bir çok mezar mevcut idi. Abdülkerim Erdoğan Bey’in Hacı Bayram-ı Veli kitabından şu satırları buraya almak istiyorum: “ 1940-1941 yılında yapılan onarımlarda Dergah binası ve müştemilatı, Şıh Konağı, caminin cümle kapısı, şadırvan, türbenin önünde bulunan giriş kısmı, medrese, kütüphane, hazire ve Nezihe Hanım Çeşmesi kaldırılmıştır.” Buradan kaldırılan mezarlar tarihten de anlaşıldığı gibi İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanlığı yani CHP nin tek başına iktidar olduğu gerçek diktatörlük dönemine rastlamaktadır. O dönemler de Nevzat Tandoğan hem Ankara Valisi, hem belediye başkanı hem de CHP il başkanı idi. Buradan kaldırılan mezarlar Tacettin Sultan Camii’nin güneyine taşınmış. Sanırım bazı mezar taşları da Kırklar Mezarlığındadır. Ama Gerek Tacettin Sultan Camii’nin Güneyi ve gerekse Kırlar Mezarlığının alan itibariyle bu kadar mezar taşını ve mezarı alması mümkün değildir. Sanırım tüm mezarlardaki kemikler çuvallara doldurulup bilinmeyen bir yerlere gömüldü. Bence bu hazire meselesi üzerinde durulması lazımdır.   HACI BAYRAM-I VELİ CAMİİ Hacı Bayram-ı Veli Camii ilk defa 1427-28 yıllarında yapılmıştır. 16. yüzyılda tamirat yapılmış. 18. yüzyılda da gerekli tamiratlarla 18. yy cami karakteristik özelliği kazandırılmıştır. 1941’de yapılan tadilatta ise caminin özgün kısmının ana yapısına sadakatle yaklaşılmıştır. Ancak ek bina için aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Mevhibe İnönü burada yatan annesinin naşını alıp İstanbul’a götürmüş ve ek bina onun tarafından yaptırılmıştır. Hacı Bayram-ı Veli Camii yaşayan bir mekândır. Ancak semt için bunu söyleyemeyeceğim. Çevre şu an ailelerden yoksundur. HACI BAYRAMIN MECZUPLARI   Caminin projeleri onaylandıktan sonra Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Ankara Büyükşehir Belediyesi yaptığı protokolden sonra 11.03.2010’de caminin restorasyonuna başlandı. Bu arada Kültür Bakanı Ertuğrul Günay bazı sıkıntılar çıkardı. Caminin Kuzey tarafında, ilavenin yıkılması kararı verildi. Tayyip Bey’e mesele güç bela anlatıldı ve çalışmalara devam edildi. Ancak Ertuğrul Günay’ın müdahalesi cami restorasyonunun dört ay gecikmesine sebep oldu.11.02.2011’de dönemin Başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılışı yapılan caminin iç mekân kapasitesi 1500’den 4500’e çıkmış, Dış düzenlemeler avluyla beraber 10 bin kişinin ibadet edebileceği hale getirildi. Bayanlar daha geniş ve rahat ortama kavuştu. Tuvaletler de oldukça kullanışlı hale geldi. Kısacası Hacı Bayram-ı Veli Camii iç dizaynı ve dış mekânlarıyla muhteşem hale gelmiştir. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. ÇEVRE Hacı Bayram-ı Veli Camii dış mekânlarına, kıble tarafına namazgâh niteliğinde; kürsü, minber ve mihrap yerleştirilmiş, yer zeminine ise kaliteli granit mermer döşenmiştir. Ağaçlandırmada genellikle çınar ağacı dikilmiş. Mevcut diğer ağaçlar ve çamlar korunmuş olup, yeşil bitki örtüsü zenginleştirilmiştir. Havuz fıskiyeleri özellikle geceleri çok hoş görüntüler meydana getirmektedir. Caminin doğu bölümünde, ney ile ilahiler terennüm edilmektedir. Caminin güney tarafı ve havuz etrafı ile diğer mekânlar, rengârenk güllerle ve muhtelif mevsimlik çiçeklerle bezenmiştir. Havuz kenarında oturmak; Münir Nurettin’in “Bir tatlı huzur almaya geldim Kalamış’tan” şarkısını akla getirmektedir. Kitapçılar, dönerciler, kebapçılar ve ticaretle iştigal edenlerin dışında çeşitli dernek ve vakıflar, seçtikleri sosyal ve kültürel konularda faaliyetlerini sürdürmektedirler. Hacı Bayram-ı Veli hazretlerinin tam karşında (kuzeyinde) Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin Akmedresesine ithafen kurulan Ak Medrese eğitim kültür derneği sabah 10.00’dan akşam 22.00’ye kadar herkese açık durumda olup; salı Tefsir, perşembe Hadis-Siyer, cumartesi Risale sohbetleri ile sistemini oturtmuş ve ara boşlukta musiki, sinema günleri, 15 günde bir “Derin Mevzular” adlı programları devam etmektedir. Akmedrese Derneği ile Asma Köprü her yıl Ramazan Bayramı’nda, Hacı Bayram’ın meydanında “Ümmet Bayramlaşması” icra etmektedir. Akşemsettin Bedesteni’ndeki Kemankeş Kıraathanesi, Türk Pusat dikkat çeken yerlerdendir. Kemankeş Kıraathanesi’nin özellikle huzur veren otantik ortamı vardır. Türk Pusat geçmişe hasret duyanlar için ilgi odağıdır. Türk Pusat geleneksel okçuluk adına gereken her türlü ihtiyacı ayağınıza getirir. Muhittin Uyanık ve ekibi geleneksel okçuluk konusunda gruplara ücretli olarak ders de vermektedir. Tennuriye ise hediyelik ve hatıra eşyaların beğenildiği yerdir. Şehzade Konağı ise simit ile çayın zevkle yenildiği ferah mekândır. Fecir Yayınevi ve Anadolu İlahiyat Akademisi için ‘okul’ diyebiliriz. Öyle okul ki yediden yetmişe herkese hitap eder. Kısacası Hacı Bayram’da aradığınız çok şeyi bulabilirsiniz. Önce maneviyat, sonra Ney, Arapça ve Osmanlıca kursları buna dahildir. Uzatmayalım, İstanbul’da Eyüp Sultan ne ise Ankara’da Hacı Bayram odur. DİLEK VE TEMENNİLERİM Bu vesileyle bir dilek ve temennimi de ifade etmek istiyorum. Hacı Bayram semtinde 2008’de restorasyon çalışmalarına başlandı ve fiziki olarak bazı ufak tefek hatalara rağmen çok güzel bir sonuç elde edildi. Şimdi manevi yenileme çalışmalarının tamamlanmasını beklerken bu güzide semtimize uygun turizm rehberlik bürosunun açılmasını, Hacı Bayram-ı Veli hazretlerinin bizzat kendi semtinde anılmasını ve salon programlarının müridi ve damadının adını taşıyan salonda yapılmasını, Kara Medrese’nin bulunup ihya edilmesini, şeyhlik yaptığı Akmedrese’nin halka anlatılır hale getirilmesini can-ı gönülden temenni ediyorum. Haa Melike Hatun’un kabri hala perişan vaziyettedir, sanırım artık ele alınma vakti gelmiş ve geçmektedir. Bu vesileyle Hacı Bayram’a gerekli ehemmiyeti veren Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanımız Sayın Melih Gökçek Beyefendiye teşekkürlerimi arz ederim. Kuzey tarafta yapılan yeni dolmuş durakları çevreye bir düzen getirecektir elbette. Karşıda Hıdırlıktepe ile İsmet Paşa mahalleleri bugünkü Suriye’nin savaş görmüş Halep gibi bir görüntü vermektedir. Bu görüntü devam edecek mi? Yoksa bir hal yoluna konacak mı? Hiçbir makam şahıslarla kaim değildir. Yukarıda arz ettiğim dilek ve temennilerimin muhatabı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanıdır. Ankara’mızın mevcut Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna olduğuna göre, dilek ve temennilerimi ona sunuyorum. Hacı Bayram semtinden ilgi ve alakalarını esirgememesini temenni ediyorum… En az Melih Gökçek Bey’in Hacı Bayrama verdiği değer kadar değer vermesini bekliyoruz. Hacı Bayram semti mahzun kalmasın. Hacı Bayram projesi geliştirilmeli, on yıllara değil yüzyıllara hitap edecek hale getirilmelidir. Hacı Bayram’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları da bazı ortak çalışmaları yapabilmek için bir platform oluşturmalılar. Hacı Bayram bir sevdadır. Bu sevdaya bigâne kalanlar bunun vebali altında ezilirler. Bu sevda bizim gönüllerimizde yaşamaya devam edecektir. ( İlave: Şimdi Hacı Bayram semtinin vebali Mansur Yavaş’ın omuzlarındadır.) Selam ve dua ile

 

RESTORASYON DESTANI – HACI BAYRAM

 

Şehirler vardır ruhunu arayan, şehirler vardır ruhunu bulan. Güzel Ankara, ruhunu arayan şehirdir. Ankara’nın ruhu Hacı Bayram-ı Veli’dir. Hacı Bayram-ı Veli’nin ruhaniyetinin ve mefkûresinin hâkim olduğu Ankara, Anadolu’nun manevi başkentidir. İstanbul’da Ebu Eyyûp el-Ensarî, Konya’da Mevlâna, Bursa’da Emir Sultan, Aksaray’da Hamîdüddin Aksarâyî, Hacı Bektaş’ta Hacı Bektaşi Veli, Kars’ta Ebul el Hasan Harakâni , Bilecik’te Şeyh Edebali, Kayseri’de Erzurum’da… Anadolu’nun birçok yerinde yüce erenler neyse, Ankara’da Hacı Bayram-ı Veli odur.

Yunus Emre, “Dahi cihana gelmeden canım seni sever idi.” derken

Mevlâna, “Aşk öyle bir alev ki tutuştu mu maşuktan başka her şeyi yakar.” derken

Eşrefoğlu Rumî, “Ol dost ben sevdiğim bu canımdan ileri.” derken

‘’Noldu bu gönlüm, noldu bu gönlüm

Derdi gamınla doldu bu gönlüm

Yandı bu gönlüm, yandı bu gönlüm

Yanmada derman buldu bu gönlüm’’

diyen Hacı Bayram-ı Veli, Fetret devri ve İstanbul’un fethi öncesi gönüllerde taht kurmuştur. “Şehirlerin mamur olması için gönüllerin mamur olması lazımdır” düsturu gereği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Melih Gökçek 2008’de uzun zamandır sürüncemede kalan Hacı Bayram semtinin restorasyonuna hız verince biz de sivil toplum kuruluşları olarak ihaleye girip üst hakkı alarak işe giriştik. Yıllardır Ankara’da yaşayan biri olarak Hacı Bayram-ı Veli’nin huzuruna gelip giderken; yol sıra gelmiş, çay sıra gitmiş olduğumu fark ettim. Restorasyon çalışmalarına başlayınca Hacı Bayram-ı Veli hazretlerini tanıma gereğini ve ihtiyacını htik.

Hacı Bayram-ı Veli’nin ataları Belh’den Anadolu’ya gelerek Ankara’nın yakınlarında Solfasol (Zülfazıl) Köyü’ne yerleşti. Dedesi Mahmud, Babası Koyulcalı Ahmet’tir. Annesinin adının Fatma olduğu düşünülmektedir. Annesinin kabri Esenboğa Yolu-İrfan Baştuğ

Caddesi’nin sol tarafındadır. Doğumu tartışmalıdır. Tam net bir tarih bilinmemekle beraber 1339-1340 veya 1351-1352 tarihleri ön plana çıkmaktadır. Doğduğu ev bugün Solfasol Köyü’nde halen ziyaret edilmektedir. Ölüm tarihi 1430’dur. Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu’na göre bu tarih 1340’dır. Asıl adı Numan’dır. Bayram adını Şeyhi Hamîdüddin Aksarâyî (Somuncu Baba) vermiştir.

Hacı Bayram-ı Veli beş padişah görmüş, Horasan’ı Anadolu’ya, Anadolu’yu Balkanlara bağlamış büyük bir velidir. Şeyh İzzettin ve Hallaç Mahmud’dan ders almıştır. Tefsir, fıkıh, hadis, matematik, felsefe, Arapça, Farsça ve edebiyat dersleri almıştır. Melike Hatun Medresesi (Kara Medrese), Bursa’da Çelebi Mehmet Medresesi ve Akmedrese’de görev yapmıştır. Kara Medrese ve Çelebi Mehmet Medresesi’nde müderrislik, Akmedrese‘de ise irşat görevi icra etmiştir. Murat Hüdâvendigâr zamanında kadılığa yükselmiş, Yıldırım Bayezid zamanında Kapıcı Başılık (Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği emsali) görevine getirilmiştir. Niğbolu Zaferi’nin nişanesi olarak yapılan Ulu Camii’nin 1400’deki açılışında hutbe okuyan Şeyhi Hamîdüddin Aksarâyî ve devrin ileri gelen âlimleri ile Bursa’da tanışmış, daha sonra ona intisap etmiştir. Somuncu Baba’dan icazetini alıp Ankara’ya döndüğünde Augustus Mabedi’nin yanına medresesini kurmuştur.

Hacı Bayram-ı Veli hakkında birçok menkıbe söylenmiş lakin bu menkıbelere değinmeyelim. O, kitap yazma imkânı varken kitap yazmamıştır. Buna mukabil canlı kitaplar yetiştirmiş ve bu canlı kitaplar tarihe yön vermişlerdir. İstanbul’un fethinde yirmi bin Bayrami’nin bulunduğu ifade edilmektedir. Birçoğu şehit olmuştur. Bunlardan biriside halifelerinden şehit Meczup Akbıyık’ın kabri Rumeli Hisarı’ndadır.

İkinci Murat zamanında iki defa Edirne’ye gitmiş ve Uzun Köprü’nün açılış töreninde Emir Sultan ile birlikte dua etmiştir. Yeni Cami’de iki aya yakın vaaz ettiği kürsü halen muhafaza edilmekte ve hiç kimse tarafından kullanılmamaktadır. Emir Sultan ve Şeyhi Hamîdüddin Aksarâyî’nin cenazelerini yıkamış ve namazlarını kıldırmıştır.

Halveti ve Nakşibendiyye esaslarının kaynaşmasından meydana gelen, esasları; cezbe, muhabbet ve ilahi sırra ermek olan Bayramiyye tarikatını kurmuştur. Vefatından sonra Bayramiyye tarikatı önce ikiye bölünmüştür. Akşemsettin Şemsiye’yi Bayramiyye, Ömer Sıkkıni ( Bıçakçı Dede), Melamiyye-i Bayramiyye’yi kurmuşlardır. Daha sonra İbrahim Tennuri Tennuriye, Himmet Efendi Himmetiyye, Saruhanlı İlyas İseviyye, Aziz Mahmud Hüdai Celvetiyye gibi kolları kurmuşlardır. Bayramiyye silsilesinden gelen birçok tarikat ehli çeşitçi çileler çekmiş, hapiste yatanlar ve hatta idam edilenler olmuştur. Bayramiyye tarikatının son resmi halifesi, şeyhlik postuna oturan (1920) Birinci Meclis’te

milletvekilliği yapan Mehmet Şemsettin Efendi’dir. Şeyhlik görevi 31 Aralık 1925’te tekke ve zaviyeler kapatılınca son bulmuştur.

Hacı Bayram-ı Veli ile ilgili 1990, Aralık 2012, Mayıs 2016 ve Mayıs 2017’de sempozyumlar düzenlenmiştir. Yeterli olmayan filmler çekilmiştir. Büyükelçi Fuat Bayramoğlu, Mehmet Ali Ayni, Dr. Abuzer Kalyon, Dr. Yusuf Ekinci, Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu, İsmail Hakkı Bursevi, Yrd. Doç. Ahsen Turan, Abdülkerim Erdoğan ve Bursalı Tahir Bey Hacı Bayram- ı Veli hakkında kitaplar yazmışlardır. Özellikle Abdülkerim Erdoğan tam bir Ankara ve Hacı Bayram uzmanı olarak perşembe, cuma ve cumartesi günleri Gülbaba Sokak’taki ANKA’da meraklıların sorularını cevaplandırmaktadır. (Kitap olarak bunlar benim tespit edebildiklerimdir) Buna rağmen o büyük veliyi anlayabilmiş değiliz. O’nu anlayabilmek için şeyhi Hamîdüddin Aksarâyî ve bütün canlı kitap olarak nitelediğimiz halifelerini de tanımak lazımdır.

HACI BAYRAM’DA YENİLEME (RESTORASYON) FAALİYETLERİ

2008 yılının yaz ayında Ankara Büyükşehir Belediyesinin açtığı ihaleye girip dernek adına üst hakkı ve sonbaharda yer teslimi aldık. Yer teslimindeki görevli, bizi buralardaki işgalci güruha hedef gösterse de karşımıza çıkan sorunları bir şekilde aştık. Zafer İçyer ve Ayhan Yılmaz beni ilk keşif için gönderdiklerinde DADAŞ Çay Ocağı’nda,beleşçi işletmeci tarafından restorasyon yapana da yaptırana galiz küfürler sarf edildiğine bizzat şahit oldum.

Bir binadan sayısız insan ve çocuk çıkıyor, para istiyorlardı. ‘Buraları alıyorsunuz. Biz ne yapacağız?’ diye iş isteyenden geçilmiyordu. Hele bir kokoreççi, arkadaşlara iyice musallat oldu. Sarıbağ Sokak’tan Gaziantep Sokağa girince karşıma pejmürde kılıklı insanlar çıkıyor, ‘Ne istiyorsunuz?’ diye soruyorlardı. Uyuşturucu ve kadın pazarlayanlara rastlamanız her zaman mümkündü. Fazla açık yazmak istemiyorum, yüzüm kızarıyor. Gül Baba Türbesi’nin yanında kurban edilmek üzere horoz ve tavuk pazarlamacıları vardı. Zekeriya Beeyaz’ın fetvası burada tutmuştu. Güvercin Sokak da epeyce perişandı. Hacı Bayram semti adeta tüm olumsuzlukla kuşatılmıştı. Aklıma şu geliyor: Birileri bu güzide semti bir güç adeta itibarsızlaştırmak için elinden geleni yapmıştı. Genel ev bile bu semte açılmıştı. O malum yer bu restorasyon çalışması esnasında yıkıldı.

Kurul, sık dokuyup ince eliyordu. Başlangıçta işler ağır aksak olsa da sonradan epeyce hızlanmıştı. Rolöve, restitüsyon ve restorasyon projelerini Koruma ve Uygulama Denetim Müdürlüğüne (KUDEM) onaylatmak bizi oldukça yoruyordu. Ayhan Yılmaz ve Zafer İçyer Büyükşehir Meclis üyesi olarak bu işi başlatmışlar ve koordinatör görevi üstlenmişlerdi. Bu

iki şahsın Hacı Bayram’ın güzelleşmesinde çok emekleri var. ‘Buradaki çalışmaların çığırını onlar açtı’ diyebiliriz. Allah onlardan razı olsun. Ayhan Bey’in ve Zafer Bey’in emekleri unutulamaz. Çalışmalar başlar başlamaz güvenlik oluşturulması zorunla hale gelmişti. Etraftaki sorumsuz kişiler taşeronların malzemelerini çalıyor, keresteleri ateşe veriyorlardı. Güç şartlar altında mesafe kat edebildik. Daha sonra koordinasyon görevi Halim Altunkal Hocamıza verildi.

Bir hakkı teslim etmek boynumuzun borcudur. O günlerde Ankara büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Altan Raşit Civan Hacı Bayram projesinin en önemli mimarlarından idi. Selim Cerrah Bey’in de emeklerini inkâr etmemiz mümkün değildir. KUDEM’de bir bayan mimar vardı, tavırlarıyla çalışmaların hızını kesiyordu. Daha sonra bertaraf edildi. Genel Sekreter Yardımcısı Balamir Gündoğdu Bey aktif bir şekilde çalışmalarda rol oynuyordu. Teoman Mehmet Aslan Bey KUDEM Müdürü olarak bilinçli bir yaklaşımla katkısı küçümsenmeyecek boyuttaydı. Akarpınar (Üstün) Uludağ Hanım kendisini parçalarcasına çalışıyordu. Daha sonra Balamir Bey ve Teoman Bey görev değişikliği sebebiyle restorasyon çalışmalarından uzak kaldılar. Yük Akarpınar hanıma kalmıştı. Akarpınar Hanım bazen çingenelerle, bazen de İsmet Paşa ve çevredeki ne idiğü belirsiz kişiler ile karakolluk oluyordu. KUDEM’deki bürokratlar ellerinden gelen gayreti gösteriyor ve üst hakkı alanlara rehberlik yapıyorlardı. Hele Berathan Bedir Bey kimseyi kırmıyor, üşenmiyor ve her türlü yardımda bulunuyordu. Kamulaştırma çalışmaları safhasında Eyüphan Sazak Bey’in büyük katkıları oldu. Süleyman Altın Bey ve diğer personellere teşekkür borçluyuz. Şu an Teoman Mehmet Arslan Bey Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı olarak görevinin tekrar başında bulunuyor. Yunus Aluç Bey ise genel sekreter yardımcısı olarak çalışmalarının başında bulunuyor. Hacı Bayram semtinin fizîken güzelleştirilmesine katkısı olan herkese minnet ve teşekkürlerimi sunuyorum. Burada bir hakkı daha teslim etmem lazım, onlarda güvenlikçiler. Güvenlikçiler olmasaydı hiç kimse rahat çalışma yapamazdı. Bazıları onlara kızsa da onlar aldıkları talimatları yerine getiriyorlar. Güvenlikçilerin tümüne buradan selam eder, gözlerinden öperim. Sağlık ve afiyetler dilerim.

İZ BIRAKAN FİRMALAR

Hacı Bayram’da bir çok firma restorasyon çalışmalarına katıldılar. Restorasyon çalışmasıyla normal inşaat çalışmaları farklıdır. Restorasyon hem zor hem de maliyeti yüksektir. Üstelik proje bazında sıkı bir denetime tabidirler. Kazı işlerinde, işin başında denetçi olarak bir arkeoloji mühendisi bulunur. KA Restorasyondan Fahrettin Kadaif, Güzel Evim İnşaattan Hacı İbrahim Mutlu, Roba Yapı Restorasyon ve Rapid İnşaattan

Hakan Yılmaz gibi firmalar yenileme çalışmalarına damgalarını vurarak burada iz bırakmışlardır.

HACI BAYRAM HAZİRESİ

Bana sorarsanız Hacı Bayram’da bir çok yer hazire yeridir. Eski fotoğrafları incelediğimizde Hacı Bayram Camiinden Ulus’a doğru bakıldığında bir çok mezarlık görmek mümkündür. Ahi Yakup Mescidinin yanındaki mezarlar günümüze kadar korunmuş durumdadır. Seccade Sultan Türbesi vardı, gündüz vatandaşlar buraya bozuk para atıyor, gece sarhoşlar bu parayı topluyorlarmış. burası sahte türbe imiş, kaldırıldı. Aynı sokak da yakın zamanda defnedilmiş olan Muradiye Vakfı Onursal Başkanı Mustafa Kalfaoğlunun kabri var. Akmedrese olarak da kullanılan Ogüst mabedinin etrafında ve caminin kıble yönünde bir çok mezar mevcut idi.

Abdülkerim Erdoğan Bey’in Hacı Bayram-ı Veli kitabından şu satırları buraya almak istiyorum:

“ 1940-1941 yılında yapılan onarımlarda Dergah binası ve müştemilatı, Şıh Konağı, caminin cümle kapısı, şadırvan, türbenin önünde bulunan giriş kısmı, medrese, kütüphane, hazire ve Nezihe Hanım Çeşmesi kaldırılmıştır.”

Buradan kaldırılan mezarlar tarihten de anlaşıldığı gibi İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanlığı yani CHP nin tek başına iktidar olduğu gerçek diktatörlük dönemine rastlamaktadır. O dönemler de Nevzat Tandoğan hem Ankara Valisi, hem belediye başkanı hem de CHP il başkanı idi. Buradan kaldırılan mezarlar Tacettin Sultan Camii’nin güneyine taşınmış. Sanırım bazı mezar taşları da Kırklar Mezarlığındadır. Ama Gerek Tacettin Sultan Camii’nin Güneyi ve gerekse Kırlar Mezarlığının alan itibariyle bu kadar mezar taşını ve mezarı alması mümkün değildir. Sanırım tüm mezarlardaki kemikler çuvallara doldurulup bilinmeyen bir yerlere gömüldü. Bence bu hazire meselesi üzerinde durulması lazımdır.

 

HACI BAYRAM-I VELİ CAMİİ

Hacı Bayram-ı Veli Camii ilk defa 1427-28 yıllarında yapılmıştır. 16. yüzyılda tamirat yapılmış. 18. yüzyılda da gerekli tamiratlarla 18. yy cami karakteristik özelliği kazandırılmıştır. 1941’de yapılan tadilatta ise caminin özgün kısmının ana yapısına sadakatle yaklaşılmıştır. Ancak ek bina için aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Mevhibe

İnönü burada yatan annesinin naşını alıp İstanbul’a götürmüş ve ek bina onun tarafından yaptırılmıştır. Hacı Bayram-ı Veli Camii yaşayan bir mekândır. Ancak semt için bunu söyleyemeyeceğim. Çevre şu an ailelerden yoksundur.

HACI BAYRAMIN MECZUPLARI

 

Caminin projeleri onaylandıktan sonra Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Ankara Büyükşehir Belediyesi yaptığı protokolden sonra 11.03.2010’de caminin restorasyonuna başlandı. Bu arada Kültür Bakanı Ertuğrul Günay bazı sıkıntılar çıkardı. Caminin Kuzey tarafında, ilavenin yıkılması kararı verildi. Tayyip Bey’e mesele güç bela anlatıldı ve çalışmalara devam edildi. Ancak Ertuğrul Günay’ın müdahalesi cami restorasyonunun dört ay gecikmesine sebep oldu.11.02.2011’de dönemin Başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılışı yapılan caminin iç mekân kapasitesi 1500’den 4500’e çıkmış, Dış düzenlemeler avluyla beraber 10 bin kişinin ibadet edebileceği hale getirildi. Bayanlar daha geniş ve rahat ortama kavuştu. Tuvaletler de oldukça kullanışlı hale geldi. Kısacası Hacı Bayram-ı Veli Camii iç dizaynı ve dış mekânlarıyla muhteşem hale gelmiştir. Emeği geçenlerden Allah razı olsun.

ÇEVRE

Hacı Bayram-ı Veli Camii dış mekânlarına, kıble tarafına namazgâh niteliğinde; kürsü, minber ve mihrap yerleştirilmiş, yer zeminine ise kaliteli granit mermer döşenmiştir. Ağaçlandırmada genellikle çınar ağacı dikilmiş. Mevcut diğer ağaçlar ve çamlar korunmuş olup, yeşil bitki örtüsü zenginleştirilmiştir. Havuz fıskiyeleri özellikle geceleri çok hoş görüntüler meydana getirmektedir. Caminin doğu bölümünde, ney ile ilahiler terennüm edilmektedir. Caminin güney tarafı ve havuz etrafı ile diğer mekânlar, rengârenk güllerle ve muhtelif mevsimlik çiçeklerle bezenmiştir. Havuz kenarında oturmak; Münir Nurettin’in “Bir tatlı huzur almaya geldim Kalamış’tan” şarkısını akla getirmektedir.

Kitapçılar, dönerciler, kebapçılar ve ticaretle iştigal edenlerin dışında çeşitli dernek ve vakıflar, seçtikleri sosyal ve kültürel konularda faaliyetlerini sürdürmektedirler. Hacı Bayram-ı Veli hazretlerinin tam karşında (kuzeyinde) Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin Akmedresesine ithafen kurulan Ak Medrese eğitim kültür derneği sabah 10.00’dan akşam 22.00’ye kadar herkese açık durumda olup; salı Tefsir, perşembe Hadis-Siyer, cumartesi Risale sohbetleri ile sistemini oturtmuş ve ara boşlukta musiki, sinema günleri, 15 günde bir “Derin Mevzular” adlı programları devam etmektedir. Akmedrese Derneği ile Asma

Köprü her yıl Ramazan Bayramı’nda, Hacı Bayram’ın meydanında “Ümmet Bayramlaşması” icra etmektedir.

Akşemsettin Bedesteni’ndeki Kemankeş Kıraathanesi, Türk Pusat dikkat çeken yerlerdendir. Kemankeş Kıraathanesi’nin özellikle huzur veren otantik ortamı vardır. Türk Pusat geçmişe hasret duyanlar için ilgi odağıdır. Türk Pusat geleneksel okçuluk adına gereken her türlü ihtiyacı ayağınıza getirir. Muhittin Uyanık ve ekibi geleneksel okçuluk konusunda gruplara ücretli olarak ders de vermektedir. Tennuriye ise hediyelik ve hatıra eşyaların beğenildiği yerdir. Şehzade Konağı ise simit ile çayın zevkle yenildiği ferah mekândır.

Fecir Yayınevi ve Anadolu İlahiyat Akademisi için ‘okul’ diyebiliriz. Öyle okul ki yediden yetmişe herkese hitap eder.

Kısacası Hacı Bayram’da aradığınız çok şeyi bulabilirsiniz. Önce maneviyat, sonra Ney, Arapça ve Osmanlıca kursları buna dahildir. Uzatmayalım, İstanbul’da Eyüp Sultan ne ise Ankara’da Hacı Bayram odur.

DİLEK VE TEMENNİLERİM

Bu vesileyle bir dilek ve temennimi de ifade etmek istiyorum. Hacı Bayram semtinde 2008’de restorasyon çalışmalarına başlandı ve fiziki olarak bazı ufak tefek hatalara rağmen çok güzel bir sonuç elde edildi. Şimdi manevi yenileme çalışmalarının tamamlanmasını beklerken bu güzide semtimize uygun turizm rehberlik bürosunun açılmasını, Hacı Bayram-ı Veli hazretlerinin bizzat kendi semtinde anılmasını ve salon programlarının müridi ve damadının adını taşıyan salonda yapılmasını, Kara Medrese’nin bulunup ihya edilmesini, şeyhlik yaptığı Akmedrese’nin halka anlatılır hale getirilmesini can-ı gönülden temenni ediyorum. Haa Melike Hatun’un kabri hala perişan vaziyettedir, sanırım artık ele alınma vakti gelmiş ve geçmektedir.

Bu vesileyle Hacı Bayram’a gerekli ehemmiyeti veren Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanımız Sayın Melih Gökçek Beyefendiye teşekkürlerimi arz ederim.

Kuzey tarafta yapılan yeni dolmuş durakları çevreye bir düzen getirecektir elbette. Karşıda Hıdırlıktepe ile İsmet Paşa mahalleleri bugünkü Suriye’nin savaş görmüş Halep gibi bir görüntü vermektedir. Bu görüntü devam edecek mi? Yoksa bir hal yoluna konacak mı?

Hiçbir makam şahıslarla kaim değildir. Yukarıda arz ettiğim dilek ve temennilerimin muhatabı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanıdır. Ankara’mızın mevcut Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna olduğuna göre, dilek ve temennilerimi ona sunuyorum. Hacı Bayram semtinden ilgi ve alakalarını esirgememesini temenni ediyorum… En az Melih Gökçek Bey’in Hacı Bayrama verdiği değer kadar değer vermesini bekliyoruz. Hacı Bayram semti mahzun kalmasın.

Hacı Bayram projesi geliştirilmeli, on yıllara değil yüzyıllara hitap edecek hale getirilmelidir. Hacı Bayram’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları da bazı ortak çalışmaları yapabilmek için bir platform oluşturmalılar. Hacı Bayram bir sevdadır. Bu sevdaya bigâne kalanlar bunun vebali altında ezilirler. Bu sevda bizim gönüllerimizde yaşamaya devam edecektir.

( İlave: Şimdi Hacı Bayram semtinin vebali Mansur Yavaş’ın omuzlarındadır.)

Selam ve dua ile

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yeniufukgazetesi.net sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.