Yazı Detayı
25 Nisan 2017 - Salı 18:52 Bu yazı 757 kez okundu
 
HACI BAYRAM-I VELİ VE HACI BAYRAM SEMTi
Sadettin BAYRAM
 
 

Şehirler vardır ruhunu arayan, şehirler vardır ruhunu bulan. Güzel Ankara ruhunu arayan şehirdir. Ankara’nın ruhu Hacı Bayramı Veli’dir. Hacı Bayramı Veli’nin ruhaniyetinin ve mefkûresinin hâkim olduğu Ankara Anadolu’nun manevi başkentidir. İstanbul’da Ebu el Eyup Ensari, Konya’da Mevlâna, Bursa’da Emir Sultan, Aksaray’da Hamudiddin Aksarayi, Hacı Bektaş’ta Hacı Bektaşi Veli, Kars’ta Ebul el Hasan Harakâni , Bilecik’te Şeyh Edebali, Kayseri’de Erzurum’da … Anadolu’nun birçok yerinde yüce erenler neyse Ankara’da Hacı Bayramı Veli odur. Yunus Emre; “ Dahi cihana gelmeden canım seni sever idi.” Derken Mevlâna ; “ Aşk öyle bir alev ki tutuştu mu maşuktan başka her şeyi yakar.” Derken Eşrefoğlu Rumi; “ Ol dost ben sevdiğim bu cânımdan ileri.” Derken ‘’Noldu bu gönlüm, noldu bu gönlüm Derdi gamınla doldu bu gönlüm Yandı bu gönlüm, yandı bu gönlüm Yanmada derman buldu bu gönlüm’’ Diyen Hacı Bayramı Veli, Fetret devri ve İstanbul’un fethi öncesi gö nüllerde taht kurmuştur. ‘Şehirlerin mamur olması için gönüllerin mamur olması lazımdır’ düsturu gereği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Melih Gökçek 2008 yılında, uzun zamandır sürüncemede kalan Hacı Bayram semtinin restorasyonuna hız verince biz de STK lar olarak ihaleye girip üst hakkı alarak işe giriştik. Yıllardır Ankara’da yaşayan biri olarak Hacı Bayram-ı Veli’nin huzuruna gelip giderken; yol sıra gelmiş, çay sıra gitmiş olduğumu fark ettim… Restorasyon çalış- malarına başlayınca Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerini tanıma gereğini ve ihtiyacını htik. Hacı Bayram-ı Veli’nin ataları Belh’den Anadolu’ya gelerek Ankara’nın yakınlarında Solfasol ( Zülfazıl) köyüne yerleşti. Dedesi Mahmud, Babası Koyulcalı Ahmet’tir. Annesinin adının Fatma olduğu düşünülmektedir. Annesinin kabri Esenboğa yolu – İrfan Baştuğ Caddesi’nin sol tarafındadır. Doğumu tartışmalıdır. Tam net bir tarih bilinmemekle beraber 1339-1340 veya 1352- 1352 tarihleri ön plana çıkmaktadır. Doğduğu ev bu gün Solfasol köyünde halen ziyaret edilmektedir. Ölüm tarihi 1430 dur.Prof Dr. Ethem Cebecioğlu’na bu tarih 1340 dır. Asıl adı Numan’dır. Bayram adını Şeyhi Hamiduddin Aksarayi (Somuncu Baba) vermiştir. Hacı Bayram-ı Veli beş padişah görmüş, Horasan’ı Anadolu’ya, Anadolu’yu Balkanlara bağlamış büyük bir Velidir. Şeyh İzzettin ve Hallaç Mahmud’dan ders almıştır. Tefsir, Fıkıh, Hadis, Matematik, Felsefe, Arapça, Farsça ve Edebiyat dersleri almıştır. Melike Hatun Medresesi( Kara Medrese) Bursa’da Çelebi Mehmet Medresesi ve Akmedrese ’de görev yapmıştır. Kara Medrese ve Çelebi Mehmet Medresesinde müderrislik, Akmedrese ‘de ise irşat görevi icra etmiştir. Murat Hüdavendigar zamanında kadılığa yükselmiş, Yıldırım Beyazıt zamanında Kapıcı Başılık (Cumhurbaş- kanlığı Genel Sekreterliği emsali) görevine getirilmiştir. Niğbolu Zaferinin nişanesi olarak yapılan Ulu Caminin 1400 yılındaki açılışında hutbe okuyan Şeyhi Hamiduddin Aksarayi ve devrin ileri gelen âlimleri ile Bursa’da tanışmış daha sonra ona intisap etmiştir. Somuncu Baba’dan icazetini alıp Ankara’ya döndüğünde Ogüst Mabedinin yanına medresesini kurmuştur. Hacı Bayram-ı Veli hakkında birçok menkıbe söylenmiş lakin bu menkıbelere değinmeyelim. O, kitap yazma imkânı var iken kitap yazmamıştır. Buna mukabil canlı kitaplar yetiştirmiş ve bu canlı kitaplar tarihe yön vermişlerdir. İstanbul’un fethinde yirmi bin Bayrami’nin bulunduğu ifade edilmektedir. Birçoğu şehit olmuştur. Bunlardan biriside Halifelerinden şehit Meczup Akbıyık’ın kabri Rumeli Hisarındadır. İkinci Murat zamanında iki defa Edirne’ye gitmiş ve Uzun Köprünün açılış töreninde Emir Sultan ile birlikte dua etmiştir. Yeni Camide iki aya yakın vaaz ettiği kürsü halen muhafaza edilmekte ve hiç kimse tarafından kullanılmamaktadır. Emir Sultan ve Şeyhi Hamiduddin Aksarayi’nin cenazelerini yıkamış ve namazlarını kıldırmıştır. Halveti ve Nakşıbendiyye esaslarının kaynaşmasından meydana gelen, esasları; cezbe, muhabbet ve ilahi sırra ermek olan Bayramiyye Tarikatını kurmuştur. Vefatından sonra Bayramiyye Tarikatı önce ikiye bölünmüştür. Akşemsettin Şemsiyeyi Bayramiyye, Ömer Sıkkıni ( Bıçakçı Dede) Melamiyye-i Bayramiyyeyi kurmuşlardır. Daha sonra; İbrahim Tennuri Tennuriye, Himmet Efendi Himmetiyye, Saruhanlı İlyas İseviyye, Aziz Mahmud Hüdai Celvetiyye gibi kolları kurmuşlardır. Bayramiyye silsilesinden gelen birçok tarikat ehli çeşitçi çileler çekmiş; hapiste yatanlar ve hatta idam edilenler olmuştur. Bayramiyye Tarikatının son resmi halifesi, şeyhlik postuna oturan ( 1920) Birinci Mecliste Milletvekili yapılan Mehmet Şemsettin Efendidir. Şeyhlik görevi 31 Aralık 1925 de tekke ve zaviyeler kapatılınca son bulmuştur. Hacı Bayram-ı Veli ile ilgili 1990, Aralık 2012 ve Mayıs 2016 da sempozyumlar düzenlenmiştir. Yeterli olmayan filimler çekilmiştir. Bü- yükelçi Fuat Bayramoğlu, Mehmet Ali Ayni, Dr. Abuzer Kalyon, Dr. Yusuf Ekinci, Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu, İsmail Hakkı Bursevi, Yrd. Doç. Ahsen Turan, Abdülkerim Erdoğan ve Bursalı Tahir Bey Hacı Bayram- ı Veli hakkında kitaplar yazmışlardır. ( Bunlar benim tespit edebildiklerim) Buna rağmen O büyük veliyi anlayabilmiş değiliz. O’nu anlayabilmek için Şeyhi Hamiduddin AKSARAYİ’yi ve bütün canlı kitap olarak nitelediğimiz halifelerini de tanımak lazımdır diyerek satırlarımı sonlandırmak istiyorum. Bu vesileyle bir dilek ve temennimi de ifade etmek istiyorum. Hacı Bayram semtinde 2008 de restorasyon çalışmalarına başlandı ve fiziki olarak bazı ufak tefek hatalara rağ- men çok güzel bir sonuç elde edildi. Şimdi manevi yenileme çalışmalarının tamamlanmasını beklerken bu güzide semtimize yani Hacı Bayram’a uygun bir irşat bürosu ile turizm rehberlik bürosunun açılmasını ve Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin bizzat kendi semtinde anılmasını ve salon programlarının Müridi ve Damadının adını taşıyan salonda yapılmasını, Kara Medresenin bulunup ihya edilmesini, Şeyhlik yaptığı Akmedrese’nin halka anlatılır hale getirilmesini can-ı gönülden temenni ediyorum. Bu vesileyle Hacı Bayram’a gerekli ehemmiyeti veren Ankara BüyükŞehir Belediye Başkanımız Sayın Melih Gökçek Beyefendiye teşekkürlerimi arz ederim. Selam ve dua ile…

 
Etiketler: HACI, BAYRAM-I, VELİ, VE, HACI, BAYRAM, SEMTi,
Yorumlar
Diğer Yazılar
BU HAFTA MİSAFİRİM VAR.
ANKARA VE HACI BAYRAM VELİ HAZRETLERİ
DÜNYANIN YAŞADIĞI FELAKETLER
ADALET DEDİKLERİ
ANA, BACI, EŞ, EVLAT, HALA, TEYZE VE BÜTÜN KADINLAR
RUHUN ŞAD OLSUN ULU KAKAN ABDULHAMİT HAN HAZRETLERİ
BİR ZAFER İÇYER GELDİ, GEÇTİ BU DÜNYA’DAN
MERHUM ZAFER İÇYER ANISINA RESTORASYON DESTANI – HACI BAYRAM
GÜNDEM
PAHALIIK CANIMIZI YAKAR OLDU
ONBAŞI HASAN'I İLK İLHAN BARDAKÇI YAZMIŞT
İTİLAF DEVLETLERİ NEDEN İSTANBUL'U BİZE GERİ VERDİLER
LANET OLSUN SANA ABD VE İSRAİL
YÜZ YILIN SOYKIRIMI
SANAL ÂLEM 3
CAN BOĞAZDAN ÇIKAR
KURULUŞ, KURTULUŞ VE DİRİLİŞİN ŞEHRİ BİLECİK
EN DEĞERLİ ŞEHRİMİZ İSTANBUL ( ZULÜM 1453 DE BAŞLAMADI )
BENİ ŞEHİRDEN KAÇIRAN SEBEPLER BENİ ŞEHİRE ÇEKEN CAZİBELER
DEMOKRATİK HAKLARIMIZ
OLDUĞUN GİBİ GÖRÜN, GÖRÜNDÜĞÜN GİBİ OL
MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİNİ YIKMA PLANLARI
KÖYÜNE DÖN KARDEŞİM
ANKARA’NIN ABİSİ, AYHAN YILMAZ
SİYASET TOPLUMU YÖNETME SANATININ ADIDIR.
BİZİM KÖYÜN HALLERİ
BİZİM HASAN
TARİHTEN İBRET ALALIM
KELİN İLACI OLSA YAZIMA GELEN CEVAPLAR
ORDA BİR KÖY VAR UZAKTA
BÜYÜK KAYI BEY’İ GÜNDÜZ ALP’E VEFA ZİYARETİ
SİYASETİN İNCELİKLERİ
SÜPER DEVLET ELEŞTİRİSİ
FİL MEZARLIKLARI
SEÇİM DEĞİL KADER DEĞERLENDİRMESİ
HAZİN SON (OSMANLININ ÖLÜMÜ)
BAYRAMİLİĞİN SON HALKASI ( Mehmet Şemsettin Efendi )
GELECEK VE GENÇLİK
ATATÜRK İSTESEYDİ HİLAFET KALKMAZDI ALEM İSLAM BAŞSIZ KALMAZDI
TARİHTEN İBRET ALALIM
Sincan Belediyesi’nde kan tazelemesi oldu
BELEDİYE OTOBÜS YOLCULUKLARI
GELMEK Mİ, KALMAK MI ZOR?
KINAMA VE TEL’İN EYLEMLERİ
REİS VE GÖKÇEK MESELESİ (1. BÖLÜM)
AHİLİK HUTBESİ İŞ VE TİCARET HAYATI
ANKARANIN TARİHİ BAĞLARI
BEDİUZZAMAN’IN YORGANI
AMERİKA
FETÖ KONUSUNDA BİR ÇİFT LAFIM VAR
SANAL ÂLEM VS
HAYALLERİM
TRUVA ATLARI!
MÜDERRİSLERİN ŞEYHİ VE HALİFELERİ
HACI BAYRAM’DA GÜZEL ŞEYLER OLUYOR
DOSTLUK ÜZERİNE
TAKLİTÇİ TOPLUMUZ
Çocukluğumdan bir gün
PADİŞAHA ŞİKÂYET EDİLEN VELİ
Tarihi mekanlarımıza karşı duyarsızlığımız
İNSAN HAYATI DEVLET HAYATI GİBİDİR
Ne zaman acı çekmedik ki
İHANETİN BOYUTLARI BÜYÜK..FAKAT…
Ulusal Gazeteler
Bizim Gazete
Alıntı Yazarlar
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Trabzonspor
53
0
3
8
15
26
2
Başakşehir FK
53
0
3
8
15
26
3
Galatasaray
50
0
4
8
14
26
4
Sivasspor
49
0
5
7
14
26
5
Beşiktaş
44
0
8
5
13
26
6
Alanyaspor
43
0
7
7
12
26
7
Fenerbahçe
40
0
8
7
11
26
8
Göztepe
37
0
9
7
10
26
9
Gaziantep FK
32
0
10
8
8
26
10
Denizlispor
31
0
11
7
8
26
11
Antalyaspor
30
0
10
9
7
26
12
Gençlerbirliği
28
0
12
7
7
26
13
Kasımpaşa
26
0
14
5
7
26
14
Konyaspor
26
0
10
11
5
26
15
Yeni Malatyaspor
25
0
13
7
6
26
16
Çaykur Rizespor
25
0
15
4
7
26
17
MKE Ankaragücü
23
0
13
8
5
26
18
Kayserispor
22
0
14
7
5
26
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Arşiv
Modül 1

Bu modül kullanıcı tarafından yönetilir, ister kod girilir ister iframe ile içerik çekilir. Toplamda kullanıcı 5 modül ekleme hakkına sahiptir, bu modül dahil tüm sağdaki modüller manuel olarak sıralanabilir.

Haber Yazılımı