Yazı Detayı
30 Aralık 2019 - Pazartesi 12:09 Bu yazı 105 kez okundu
 
DÜNYA AİLE ÇİFTÇİLİĞİNİ TARTIŞIYOR
Adnan Korkmaz
 
 

DÜNYA AİLE ÇİFTÇİLİĞİNİ TARTIŞIYOR

 

Sevgili okurlarım;

1980 öncesinde Türkiye, tarımsal ve hayvansal üretimde kendi insanını doyuran ve ürün fazlasını yurt dışına ihraç eden bir ülke konumunda iken, izlenen yanlış politikalar yüzünden bugün kendi insanını doyuramayan bir ülke konumuna getirildi! Hal böyle olunca kendi insanımızı doyurmak için tarımsal ve hayvansal üretimlerimizin çok büyük bir kısmını yurt dışından ithal ederek karşılamaya başladık!

***

Türkiye, bu kaygı verici duruma nasıl geldi? Bunun altında yatan pek çok nedeler bulunmaktadır. Bu sebeplerden biri 1980’den sonra görev yapan hükümetlerdir. İMF, Dünya Bankası gibi finans kuruluşlarının yanlış yönlendirmesi olumsuzluğu daha da körüklemiştir. Milli bir tarım ve hayvancılık politikamızın olmayışı, Türk Tarımını ve hayvancılığını İMF, Dünya Bankası gibi finans kuruluşların kıskacına gitmiştir. O yıllarda peş peşe çıkarılan yasalar vat olan kaygılarımızı daha da güçlendirmektedir.

***

Ortada hiçbir inandırıcı sebep yok iken 1986 yılında sözde reorganizasyon düzenlemesi safsatasıyla Tarım Bakanlığının yapısı değiştirildi! Hayvan sağlığıyla ilgili veteriner işleri müdürlüğü, hayvan ıslahıyla ilgili suni tohumlama genel müdürlüğü kapatıldı! Tarımsal üretimlerle ilgili ziraat işleri genel müdürlüğü ve birçok genel müdürlükler kapatıldı! Kapatılan genel müdürlüklerin yerine başka isimler adı altında yeni genel müdürlükler kurulsa dahi eski genel müdürlüklerin yaptığı başarılı çalışmaları yapamaz oldu!

***

Neden yapamadı sorusu da burada etkendir. Bakanlığın kilit noktalarında bulunan taşra deneyimi olan uzman veteriner hekimler ve uzman ziraat mühendisleri çeşitli gerekçeler bahane gösterilerek uzaklaştırıldı! Yerlerine taşra deneyimi bulunmayan, çoğu İmam Hatip kökenli, tarım ve hayvancılık konusunda eğitim almayan kişiler kilit noktalara getirildi!

***

Toprağı ekmeye gerek yok, ekmesen de aynı parayı kazanacaksın safsatasıyla verilen Doğrudan Gelir Desteği (DGD) genelde toprak ağalarının işine yaradı. Bu arada küçük ve orta boy işletmelerin her yıl katmerleşerek artan girdi fiyatlarına dayanamayan aile işletmeleri topraktan koparıldı. Her geçen yol ekilmeyen arazi miktarı daha da arttı!

***

Ülkemize özgü yerli tohumlarını tekelci kuruluşlara nasıl teslim ettiğimizi, sıfır gümrükle yurt dışından ithal edilen tarımsal ve hayvansal ürünleri satın aldığımızı bir hatırlayalım!

***

DÜNYA NELERİ TARTIŞIYOR?

Bir yandan açlık ve beslenme yetersizlikleri diğer yandan gıda güvencesinde gelecek kaygısı, diğer bir yandan ise israfın yaşandığı bir dönemde tarım yeniden gündeme gelerek kaygısı tartışılıyor. Dünyada var olan bu arayış aynı zamanda giderek artan sağlıklı ve dengeli beslenme kaygısı geçmişe yeniden hızlı bir dönüş arayışını da beraberinde getirmiştir.

***

Dünya telaş içinde, gıda güvencesi ve gıda güvenliği alarm veriyor. Dünyada baş döndürücü bir toprak ve gıda hareketliliği vardır. Herkes bir yerlerden toprak kapma, satın alma, işleme peşinde, İnsanoğlunun bu girişimleri bize tarımın, gıdanın bugün ve gelecek nesiller için ne kadar önemli bir silah olduğunu bize açıkça göstermektedir.

***

Yukarıda kısaca belirtilen nedenlerden ötürü ekonomileri gelişmiş ülkelerin tarım topraklarını korumak için daha radikal çözümler aramakta olduğunu görüyoruz. Ekonomileri gelişmiş olan ülkelerin çeşitli yönden baskılarıyla gelişmemiş olan ülkelerin toprağını satın alarak gelecek güvencesini inşa etmeye çalışmaktadır.

 

Küresel iklim değişikliği ve küresel ne-o- liberal şirketler, gittikçe daralan tarım alanları için ciddi sorunları beraberinde getirmektedir! Susuzluk, kuraklık, geçim kaygısı taşıyan ve ekmek bulma mücadelesi için çırpınan insanoğlu için karamsar bir tablo var ortada! Modern tarım ve mevcut gıda sistemi de artık dünya nüfusunu beslemekte yetersiz kalmaktadır!

***

Çözüm ise su, toprak ve enerji kaynaklarını akılcı ve geleceğe de taşıyabilecek biçimde kullanmaktan geçiyor. Bunu kim kullanacak sorusu burada belirleyicidir. İşte sorunun cevabı; Kırsalda yaşamını sürdürecek, tarımsal uğraşıyı çalışma kültürü haline getirmiş, doğaya karşı duyarlılığı olan aile çiftçiliğiyle giderilmesi mümkündür.

***

Sevgili okurlarım;

Birleşmiş Milletler, 2014 yılını dünyanın dikkatini çekmek için 66. Genel Kurulu’nda alınan kararla

”Uluslar arası Aile Çiftçiliği Yılı” olarak ilan etmesinin altında önemli nedenler olsa gerek. Toplumların sağlıklı ve dengeli beslenebilmesine az da katkımız olur düşüncesiyle bugünkü yazımızın konusunu aile çiftçiliğine ayırdık.

***

AİLE ÇİFTÇİLİĞİ NEDİR?

Aile çiftçiliği gıda üretimi için, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için, doğal kaynakların korunması için önemlidir. Burada asıl önemli husus kırsal yaşamın ve tarımsal üretimin devamlılığıdır.

***

AİLE ÇİFTÇİLİĞİ:

* Küresel gıda güvenliğiyle ayrılmaz şekilde bağlantılıdır.

* Sosyal korumaya ve toplumların refahına yönelik politikalarla desteklendiğinde, yerel ekonomilerin canlanması için bir fırsat sunar.

* Geleneksel gıda ürünlerinin korunmasına yardımcı olurken, aynı zamanda dengeli beslenmeye, dünyada tarımsal çeşitliğin korunmasına ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımına katkıda bulunur.

* Küresel tarımsal biyoçeşitliliğinin korunmasına katkıda bulunur.

* Kaynaklara erişimleri kısıtlı olmasına rağmen üretkenliklerini yüksek düzeyde sürdürerek, dünyadaki gıda üretiminin % 80’ini gerçekleştirirler.

***

ULUSAL DÜZEYDE AİLE ÇİFTÇİLİĞİ:

* Hayvanıyla, toprağıyla bir aidiyet duygusu yaşatması yönünden önemli,

* Yerel kültürün korunması açısından önemli,

* Çevre duyarlılığı için önemli,

* Küresel gıda güvenliği açısından önemli,

* Geleneksel gıda ürünlerin korunması açısından önemli,

* Dengeli beslenmek için önemli,

* Tarımsal biyo çeşitliliğin korunması açısından önemli,

* Yerel ekonomilerin canlanması açısından önemli,

* Yoksulluğun azalması için önemli,

* Kadınların kırsal alanda çalışma hayatına katılımında, kendi kararlarında söz sahibi olmalarında, statülerin yükselmesinde ve özgüven kazanmasında önemlidir.

Bu tür konular çoğaltılabilir.

***

DÜNYA’DA AİLE ÇİFTÇİLİĞİ:

* Asya’da % 85, Afrika’da % 62, Kuzey ve Orta Amerika’da % 83, Avrupa’da % 68 ve Güney Amerika’da % 18’lik bir orana sahiptir.

* Dünyada 500 milyonun üzerinde aile çiftçiliği vardır.

* Tarımsal işletmelerin % 98’den fazlasını oluştururlar.

* Tarımsal arazilerin % 56’sında, en az % 56 oranında tarımsal üretim yaparlar.

* Dünyada gıda üretiminin % 80’i aile çiftçileri tarafından gerçekleştirilir.

Ekonomileri gelişmiş ülkeler, insanların geleceğini huzurlu bir ortamda geçirebilmesi için arayış peşindedir.

***

Birleşmiş Milletler Uluslar arası Aile Çiftçiliği Yılını, sadece açlık ve yoksullukla mücadele ve doğal carlıkların korunmasına dikkat çekmek amacıyla değil, aynı zamanda aile çiftçiliğinin sürdürülebilirliliğin ve kırsal kalkınmanın etkin bir parçası olmasının sağlanmasına katkıda bulunmak için kabul etmiş olabilir.

***

TÜRKİYE’DE AİLE ÇİFTÇİLİĞİ:

Ülkemizde aile çiftçiliğini olumsuz yönde etkileyen pek çok nedenler bulunmaktadır. Bir örnek vermek gerekirse;

TBMM’de 12.11.2012 yılında kabul edilen 6360 Sayılı Büyükşehirlerle ilgili kanundur. Bu kanunla nüfusu 750 bini aşan 30 ilimiz büyükşehir yapılmıştır. Büyükşehir yapılan illerin köyleri mahalleye dönüştürülmüştür.

Büyük şehir statüsündeki 30 ilimizde birinci, ikinci, üçüncü sınıf verimli tarım arazileri imara açılarak üzerinde konutlar yapılacaktır. İmara açılan tarım arazileri parsel, parsel satılarak büyük bir Rant elde edilecektir.

6360 Sayılı Kanun ile şehir statüsüne dönüştürülen mahallelerde bundan böyle ne tarımsal üretimler ne de hayvansal üretimler yapılamayacak!

Gelişmiş ülkeler kendi insanını sağlıklı ve dengeli besleyebilmek için başka ülkelerden toprak almak için uğraş verirken biz ise verimli tarım topraklarımızı çeşitli bahaneler gerekçe gösterilerek yok ediyoruz.

***

İnsanların sağlıklı ve dengeli ve güvenli gıdalarla beslenebilmesi için aile çiftçiliği önemlidir. Yukarıda satır aralarında belirtildiği gibi toplumların beslenmesinde aile çiftçiliğinin payı yadsınamayacak kadar büyüktür. O zaman bizim de küçük aile işletmelerini desteklememiz gerekir

 
Etiketler: DÜNYA, AİLE, ÇİFTÇİLİĞİNİ, TARTIŞIYOR,
Yorumlar
Diğer Yazılar
KORONANIN OYUNU!
KORONANIN OYUNU!
KORONAVİRÜS İLLETİ! (3)
KORONAVİRÜS İLLETİ!
KORONAVİRÜS’ÜN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
YENİ KORONAVİRÜS (COVID - 19)
CHP 37. ANKARA İL KONGRESİNİN DÜŞÜNDÜKLERİ!
HAYVAN SAYILARI ARTIĞINA GÖRE ET FİYATLARI NEDEN DÜŞMÜYOR?
TARIMSAL VE HAYVANSAL ÜRETİMLER YETERSİZ!
31 MART!
Ankara siyaseti -11-
31 Mart 2019’un düşündürdükleri
AMAÇ SEÇİM KAZANMAK MI?
CHP KEÇİÖREN’DEKİ İSTİFALAR KAFALARI KARIŞTIRIYOR!
İTTİFAKIN SONU BAŞKANLIK YOLU…
ANKARA SİYASETİNDE BİR DUAYEN:ADNAN KORKMAZ
3600 EK GÖSTERGENİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ!
ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLU OLSUN
CUMHURİYET…
HAYVAN İTHALATININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
EROZYON TARIM TOPRAKLARINI BİTİRİYOR!
ŞARBON HASTALIĞI
ANKARA’NIN TAŞINA BAK… (1)
SEÇİM ANALİZİ
24 Haziran 2018 seçimlerine gidilirken…
ŞEKERİN TADI KAÇTI!
ŞEKER PANCARI ÇİFTÇİSİNE HAKSIZLIK...
CHP TÜZÜK KURULTAYINA GİDERKEN…
CHP’DE 36. OLAĞAN KURULTAY
FAKIBABA’NIN ÇALIMI
HAYVAN YETİŞTİRİCİSİNE VETERİNER HİZMETLERİ ÜCRETSİZ OLACAK MI?
ARHAVİ’DE TARIM VE YAŞAM ALANLARI YOK EDİMEYE DEVAM EDİLİYOR…
YERLİ ET ÜRETİMİNDEN VAZGEÇMİYORUZ
TEOG KAFALARI KARIŞTIRDI YİNE!
2017 YILINDA YİNE ÇİFTÇİ PERİŞAN EDİLDİ!
TAŞIMA SUYLA DEĞİRMEN DÖNMEZ!
TARIMSAL VE HAYVANSAL ÜRÜN İTHALATI YANLIŞTIR!
CERATTEPE’İN DÜŞÜNDÜRDÜKLER!
ZEYTİN ÜZERİNDE OYNANAN OYUN
ÇAYDA OYNANAN OYUN!
16 NİSAN 2017 REFERANDUM TARTIŞILMAYA AÇIK
1982 REFANDUMUNDAN AKILDA KALANLAR
İNEK Mİ SUÇLU?
TÜRK TARIMIN DÜNÜ VE GELECEĞİ
Ali Biberoğlu sağ olsaydı
Eğitimde yaşanan sorunlar
FEDAKÂRLIĞIN BÖYLESİ!
NEREYE KOŞUYORUZ?
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’Ü ANLAMAK
CUMHURİYETİMİZİN 93. YILI
Ulusal Gazeteler
Bizim Gazete
Alıntı Yazarlar
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Trabzonspor
53
0
3
8
15
26
2
Başakşehir FK
53
0
3
8
15
26
3
Galatasaray
50
0
4
8
14
26
4
Sivasspor
49
0
5
7
14
26
5
Beşiktaş
44
0
8
5
13
26
6
Alanyaspor
43
0
7
7
12
26
7
Fenerbahçe
40
0
8
7
11
26
8
Göztepe
37
0
9
7
10
26
9
Gaziantep FK
32
0
10
8
8
26
10
Denizlispor
31
0
11
7
8
26
11
Antalyaspor
30
0
10
9
7
26
12
Gençlerbirliği
28
0
12
7
7
26
13
Kasımpaşa
26
0
14
5
7
26
14
Konyaspor
26
0
10
11
5
26
15
Yeni Malatyaspor
25
0
13
7
6
26
16
Çaykur Rizespor
25
0
15
4
7
26
17
MKE Ankaragücü
23
0
13
8
5
26
18
Kayserispor
22
0
14
7
5
26
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Arşiv
Modül 1

Bu modül kullanıcı tarafından yönetilir, ister kod girilir ister iframe ile içerik çekilir. Toplamda kullanıcı 5 modül ekleme hakkına sahiptir, bu modül dahil tüm sağdaki modüller manuel olarak sıralanabilir.

Haber Yazılımı