Yazı Detayı
30 Temmuz 2017 - Pazar 22:28 Bu yazı 481 kez okundu
 
CERATTEPE’İN DÜŞÜNDÜRDÜKLER!
Adnan Korkmaz
 
 

Sevgili okuyucularım;

Ülkemizin en büyük çevre davası 751 kişi ile açılmıştır. Tüm Artvin halkı Cerattepe’de maden aramalarına karşı direnişini taviz vermeden sürdürmektedir.  Öncülüğünü Yeşil Artvin Derneğinin yaptığı bu örnek mücadeleyi bütün Artvin dernek ve vakıfları tarafından da desteklenmektedir.  Artvin dernek ve vakıfları bir taraftan halkı bilgilendirme toplantılarını yaparken diğer taraftan da hukuksal mücadele yakından takip etmektedir.

Artvin vakıf ve dernekleri kamuoyunu bilgilendirmek için 19.07.2017 tarihinde (TMMOB) Mimar Mühendisleri Odası toplantı salonunda bir toplantı düzenlediler.  751 kişi ile açılan Türkiye’nin en büyük davası konusundaki gelişmeleri aktarmak istedim. İlginizi çeker düşüncesiyle Artvin dernek vakıfların ortak basın açıklamasını siz sevgili okuyucularıma aktarıyorum.

 

     ARTVİN HALKINA VE ÜLKENİN BÜTÜN ÇEVRE DOSTLARINA DUYRULUR

Bizler Artvin halkının çeyrek asırdır büyük azim ve kararlılıkla süren Cerattepe mücadelesinin her aşamasını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Mutlulukları paylaştığımız gibi acı günleri de paylaşıyor, sevinçlerimizde çoğalıyor, üzüntülerimizde sizden güç alıyoruz. Bu nedenle bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan Artvin halkına bir kez daha teşekkür ediyoruz. Yine son yıllarda Cerattepe mücadelesinin yanında yer alan, Cerattepe nöbetlerinde yanımızda olan bu ülkenin gerçek yurtseverlerine de gönül borcumuzu unutmuyoruz.

Esasen ülkenin bütün değerlerinin yağmalandığı bir süreçten geçiyoruz. Uluslar ötesi şirketlerin egemen olduğu, doymak bilmez bir kazanç hırsı ile ülkenin yağmalandığı bu dönemde bu ülkenin yurttaşları olarak büyük acılar çekiyoruz. Binyıllardır kenarlarında yaşam bulduğumuz derelerimiz kurutuluyor, elimizden alınıyor, yaylalarında nefes aldığımız dağlarımız maden ruhsatlarıyla delik deşik ediliyor, kıyılarımız, ormanlarımız yağmalanıyor. Ülkenin dört bir yanında aynı süreçler devam ediyor. Ülke ekonomisinin güçlenmesi, enerji ihtiyacı yalanlarıyla oyalanmaya çalışılıyoruz.

Bu küresel saldırının en acımasız biçimini bizle Cerattepe’de yaşıyoruz. Yıllardır bu ilde yaşayan on binlerce insanın ve doğada yaşam bulan kurdun kuşun yaşayan her canlının adalet arayışı devam ediyor.

Bilindiği üzere Cerattepe Mücadelesinin üçüncü dönemi olan Mehmet Cengiz döneminde, Rize İdare Mahkemesi bir hukuk kurumu iken ilk ÇED Olumlu kararının iptali için açılan davada mahkeme 7 bilim insanın raporuna dayalı olarak Cerattepe’de madencilik yapılamayacağına, bu alanda madencilik ile bir kent yaşamının bir arada olamayacağına, suların kaçınılmaz ve engel olunamaz bir şekilde kirlenmesinin mutlak olduğuna, heyelanların kent yaşamı için büyük riskler yaratacağına bu sebeple ÇED Olumlu kararının iptaline karar vermişti. Mahkeme kararında madencilik yapılamayacağına dair daha onlarca sebep vardır. Rize İdare Mahkemesinin bu kararı maden şirketi tarafından temyiz edilmiş ve Danıştay 14. Dairesi tarafından bu kararın onanmasına karar verilmişti. Kazanmıştık.

Bu kararın daha temyiz incelemesi tamamlanmadan maden şirketi hukuka ve vicdana aykırı bir genelgeye dayanarak ÇED Raporundaki eksiklikleri tamamladığı iddiası ile yeni bir ÇED Raporu hazırlamış ve yeniden ÇED Olumlu kararı almıştı. Bu ikinci ÇED Raporu ile ilgili davamızı biliyorsunuz ülkemizin en büyük çevre davası olarak 751 kişi ile açmıştık.

Ancak bu arada ilk davamızı kabul eden Rize İdare Mahkemesi heyetinin iki hâkimi tenzili rütbe ile sürülmüş, mahkemeye yeni bir heyet atanmıştı. Sonraki dönemde Doğu Karadeniz’de yoğunlaşan maden ve HES projeleri nedeniyle açılan davalarda verilen kararlara bakıldığında yeni heyetin bu sorunları çözmek üzere atanmış/görevlendirilmiş bir mahkeme olduğu anlaşılmaktaydı. Bu dönem aynı zamanda yargıya güvenin % 20’lere düştüğünün, bu cenazenin kaldırılması gerektiğinin Yargıtay başkanı tarafından söylendiği, ülkenin adaletten giderek uzaklaşıp bir karanlığa sürüklendiği bir dönemdir. Nitekim böyle olmuş, adaletin olmadığı yerde başka güç odaklarının darbe4 hevesleri kabarmış, bu girişim halkın ve sağduyulu askerlerin girişimleri ile önlenebilmiş, ülkemiz için büyük bir tehlike atlatılmıştır.

Bununla birlikte sonraki dönem ülkemize adalet ve özgürlük, doğaya yaşam hakkı getirmemiş, olağan üstü hal koşulları yaşamın her alanına yayılarak adaletsizlikler daha da büyütülmüştür. Kararnamelerle yönetilen ve bu yönetim şeklinden büyük keyif alınan, her türlü muhalefetin tarumar edildiği bir anlayışın adalet arayışının yerini aldığı bu dönemde çevre mücadelesinin de önü kapatılmış, sağlıklı çevrede yaşama hakkı ile doğanın hakları da yok sayılmıştır. Referandum sürecinde demokrasinin güvencesi olan güçler ayrılığı da terk edilerek yargı bağımsızlığı yok edilmiş, hukukun üstünlüğünden söz edilmez olmuştur.

Bu koşullarda 2. ÇED Olumlu kararının iptali için açmış olduğumuz davada görevlendirilmiş mahkeme heyeti yine meşrebine göre bir bilirkişi heyeti bulmuş, bu heyete Cerattepe’de madencilik yapılamayacağı ayrıntılarıyla bilim adamları tarafından anlatılmış olmasına rağmen bir sakınca olmadığına dair rapor vermişlerdir. Daha sonra ormancı bilirkişiler ile ilgili intihal suçlaması ile açılan davada bu kişilerin doktora tezlerinde Prof. Dr. Doğan Kantarcı’nın kitabından intihal yaptıkları tespit edilmiştir. Bilim hırsızı bu kişilerin verdikleri raporlara dayanılarak davamızın reddine karar veren Rize İdare Mahkemesinin bu kararı tarafımızda temyiz edilmiş, dosya hem mahkeme heyetinin reddi, hem davanın esası yönünden Danıştay 14. Dairesine gitmiştir. Danıştay 14. Dairesinden 9 aydır hukuk, adalet ve yaşam hakkı için bir karar beklerken çıka, çıka bir ucube çıkmıştır.

Gerçekten de Danıştay 14. Dairesinin bu kararı hukuk ve adalet açısından içler acısı bir karardır. 25 sayfalık kararın hiçbir yerinde temyiz talebimizin reddine ilişkin bir bölüm ve hiçbir gerekçe bulunmamaktadır. Bu kararı Artvinliler ve ülke kamuoyu ile paylaşmanın dışında değerlendirmeye değer bir yanının olmadığını da söylemek zorundayız. Danıştay 14. Dairesi daha önce 2015 yılında ilk ÇED ile ilgili davada Artvin halkını haklı bulup mahkeme kararını onamış iken aynı daire 2017 yılında bu kez ilk kararının aksine temyiz gerekçelerimizi reddederek maden şirketini haklı bulmuştur. 2 yılda ne olmuştur. Proje aynıdır, yer aynıdır, çevresel etki değerleri aynıdır. ÇED Raporunda değişen bir şey yoktur, bunlar defalarca kanıtlanmıştır. Danıştay 14. Dairesine hangi sihirli el değmiştir de mahkeme kendisini inkâr etmiştir. Danıştay 14. Dairesi sadece Cerattepe kararı yönünden değil son dönemlerde verdiği örneğin Sivas Bakırtepe kararı ile de çelişmiş, yerleşik kararlarını inkâr etmiştir. Aynı dairenin 2009 yılında iki ayrı kararı da maden ruhsatının iptali yönündedir.

Esasen milletine küfür eden bir ahlaksızlığın ve yolsuzluğun arkasına siyasi gücü de alarak yargının en yüksek tepesine tırmanışının hazin öyküsüdür bu yaşananlar. Bunu Artvin’de daha yakıcı olarak da yaşamaktayız. Ülke genelinde olağanüstü hal koşulları hüküm sürerken aynı zamanda bu yetmezmiş gibi bir de her ay Artvin Valiliğinin yinelediği bir genelge ile ilimizdeki her türlü demokratik hakkın kullanımı önce yasaklanmış, sonra da izne bağlanmış durumdadır. Son olarak 8 Temmuz’da planlanan Maden Hayır Mitingine de miting tarihinden iki gün önce hiçbir gerekçe gösterilmeden izin verilmemiştir.  Daha geçen günlerde ülkenin en güvenli ili seçilen Artvin’de güneydoğuda bile olmayan valilik kararnameleri neden aralıksız olarak uygulanmaktadır. Defalarca ilin valisine bu durum anlatılmış ve vazgeçilmesi istenilmiş olmasına rağmen bundan vazgeçilmesinin tek bir anlamı vardır. Bu il bir maden şirketinin ihtiraslarına kurban edilmek üzere kamu idarecileri tarafından değil, küfürbaz bir işadamına karşı sorumlulukları yerine hizmet etmek durumunda oldukları Artvin halkına karşı sorumluluklarını bir kez daha hatırlatma gereği duyuyoruz.

    Nitekim maden şirketinin daha işin başında galeri çalışması sırasında çevreye verdikleri zararlar tarafımızdan tespit edilmiş, bu durum fotoğrafları ile Çevre İl Müdürlüğüne, Orman Bölge Müdürlüğüne, DSİ 26. Bölge Müdürlüğüne ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirilmiş, halen bir cevap alınmamıştır. Sizlerin de gördüğü bu ölçüsüz çevre zararları daha maden çıkmaya başlamadan ortaya çıkmış ancak bu kurumların ruhları bile duymamıştır. Bütün bu kurumları da maden şirketinin ÇED Raporundaki taahhütlere uyup uymadığını denetlemeye ve görevlerini yapmaya çağırıyoruz. Bunun dışında Cerattepe maden projesi ile ilgili yasal haklarımızı kullanmaktan ve adalet aramaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Danıştay kararından sonra Anayasa Mahkemesine başvuru haklarımızın yanı sıra proje alanının genişletilmesi ile ilgili açmış olduğumuz dava da halen devam etmektedir.

Bu arada dün 18.07.2017 tarihinde Cerattepe Projesi ile ilgili Meclis Araştırma Önergesinin tartışmalarının yapıldığını biliyorsunuz. Yapılan oylamada bir sürpriz beklenmediği üzere önergenin reddine karar verildiğini de biliyorsunuz. Ancak bir Artvin milletvekilinin konuşmalarının ülkede yaşayan bütün Artvinlileri dehşete düşürdüğünü belirtmek gerekir. Bu milletvekili konuşmasında Artvin’in barajlar kenti ve madenler kenti olduğunu, buna alışmak zorunda olduğumuzu söylemek gafletinde bulunmuştur. Bir Artvin milletvekilinin yaşam alanlarımızın ve doğanın korunması, ilimizdeki refah ve huzurun artırılması için çaba göstermesi gerekirken ve kendisinden bu iken barajlara ve madenlere alışmamız gerektiğini söylemesini üzüntü ve öfkeyle karşılıyoruz. Ülke kaynaklarının işbirlikçi yağmacılara ve ortaklarına peşkeş çekildiği bu kadar belli iken bunun ülke ekonomisi için gerekli olduğu yönündeki sözleri çarpıtma olarak görüyoruz. Artvin’de bir evi bile olmayan, geldiğinde otellerde kalıp dönen, görevi bittiğinde bir daha gelmeyecek olan Artvin’de bir ikamet adresi bile olmayan birisinin yaşam alanlarımızı yok eden projelere alışmamızı söylemesi elbette kolay olmalı. Ancak bizler Artvin’de yaşayanlar olarak işi, aşı, evi barkı, dostları ve arkadaşları, mezarlıkları ve ataları burada olan insanlar için bu kabul edilebilir bir şey değildir. Sayın milletvekili; Alışmıyoruz, Alışmayacağız, Alıştıramayacaksınız.

Hukukun ve adaletin olmadığı bir süreçte yaşam hakkımız için mücadele ediyoruz. Yaşam hakkı mücadelesi aynı zamanda bir hak mücadelesi ve adalet mücadelesidir. Yaşam hakkımıza yapılan bu saldırı ve zulme karşı direnme hakkı verir. Bu kapsamdaki her mücadele meşrudur ve hukuk çerçevesindedir. Bu kutsal mücadeleye ülkenin dört bir yanındaki Artvinlileri, yurt dışındaki hemşerilerimizi, bütün ülkede çevre mücadelesi yürüterek bu yağma ve talan düzenine karşı mücadele eden çevre dostlarını bekliyoruz. Bizler bütün ülkede bir dayanışma ağı örmeye çalışırken bu maden şirketi ile işbirliği yapan, bu şirkete iş yapan, mal alan mal veren, yıllardır Artvin halkının sırtından mal mülk edinip şimdi sırtından bıçaklayanları affetmiyoruz. Hiçbir karanlığın sonsuza kadar sürmeyeceğini bir gün devranın döneceğini biliyoruz, hatırlatıyoruz, deftere yazıyoruz. Bütün ülkedeki Artvinlilerin, bu ilde yaşayan 25 bin kişinin ahini alan Mehmet Cengiz, Özaltın ve onun gibilerin iflah olmayacağını hep birlikte göreceğiz.

Cerattepe mücadelesi 25 yıldır süren bir mücadeledir. Bugün başlayan bir mücadele olmamıştır. 25 yıllık şanlı bir sivil direniş öyküsünü bir mahkemenin gerekçesiz ve şaibeli kararına bağlayacak değiliz. Artvin halkının vicdanında yer etmeyen ve adaletin zerresi bulunmayan bir kararı kabul etmediğimizi bütün dünyaya ilan ediyoruz. Yaşamı yok eden bu gözü dönmüş doğa katliamına karşı Artvin halkının mücadelesi artarak sürecektir. Bu şanlı direnişe bütün Artvinlileri, çevre dostlarını, ülkenin gerçek yurttaşlarını bekliyoruz.”

 

 

 

 

 

   

 

 
Etiketler: CERATTEPE’İN, DÜŞÜNDÜRDÜKLER!,
Yorumlar
Diğer Yazılar
KORONANIN OYUNU!
KORONANIN OYUNU!
KORONAVİRÜS İLLETİ! (3)
KORONAVİRÜS İLLETİ!
KORONAVİRÜS’ÜN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
YENİ KORONAVİRÜS (COVID - 19)
CHP 37. ANKARA İL KONGRESİNİN DÜŞÜNDÜKLERİ!
HAYVAN SAYILARI ARTIĞINA GÖRE ET FİYATLARI NEDEN DÜŞMÜYOR?
TARIMSAL VE HAYVANSAL ÜRETİMLER YETERSİZ!
DÜNYA AİLE ÇİFTÇİLİĞİNİ TARTIŞIYOR
31 MART!
Ankara siyaseti -11-
31 Mart 2019’un düşündürdükleri
AMAÇ SEÇİM KAZANMAK MI?
CHP KEÇİÖREN’DEKİ İSTİFALAR KAFALARI KARIŞTIRIYOR!
İTTİFAKIN SONU BAŞKANLIK YOLU…
ANKARA SİYASETİNDE BİR DUAYEN:ADNAN KORKMAZ
3600 EK GÖSTERGENİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ!
ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLU OLSUN
CUMHURİYET…
HAYVAN İTHALATININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
EROZYON TARIM TOPRAKLARINI BİTİRİYOR!
ŞARBON HASTALIĞI
ANKARA’NIN TAŞINA BAK… (1)
SEÇİM ANALİZİ
24 Haziran 2018 seçimlerine gidilirken…
ŞEKERİN TADI KAÇTI!
ŞEKER PANCARI ÇİFTÇİSİNE HAKSIZLIK...
CHP TÜZÜK KURULTAYINA GİDERKEN…
CHP’DE 36. OLAĞAN KURULTAY
FAKIBABA’NIN ÇALIMI
HAYVAN YETİŞTİRİCİSİNE VETERİNER HİZMETLERİ ÜCRETSİZ OLACAK MI?
ARHAVİ’DE TARIM VE YAŞAM ALANLARI YOK EDİMEYE DEVAM EDİLİYOR…
YERLİ ET ÜRETİMİNDEN VAZGEÇMİYORUZ
TEOG KAFALARI KARIŞTIRDI YİNE!
2017 YILINDA YİNE ÇİFTÇİ PERİŞAN EDİLDİ!
TAŞIMA SUYLA DEĞİRMEN DÖNMEZ!
TARIMSAL VE HAYVANSAL ÜRÜN İTHALATI YANLIŞTIR!
ZEYTİN ÜZERİNDE OYNANAN OYUN
ÇAYDA OYNANAN OYUN!
16 NİSAN 2017 REFERANDUM TARTIŞILMAYA AÇIK
1982 REFANDUMUNDAN AKILDA KALANLAR
İNEK Mİ SUÇLU?
TÜRK TARIMIN DÜNÜ VE GELECEĞİ
Ali Biberoğlu sağ olsaydı
Eğitimde yaşanan sorunlar
FEDAKÂRLIĞIN BÖYLESİ!
NEREYE KOŞUYORUZ?
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’Ü ANLAMAK
CUMHURİYETİMİZİN 93. YILI
Ulusal Gazeteler
Bizim Gazete
Alıntı Yazarlar
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Trabzonspor
53
0
3
8
15
26
2
Başakşehir FK
53
0
3
8
15
26
3
Galatasaray
50
0
4
8
14
26
4
Sivasspor
49
0
5
7
14
26
5
Beşiktaş
44
0
8
5
13
26
6
Alanyaspor
43
0
7
7
12
26
7
Fenerbahçe
40
0
8
7
11
26
8
Göztepe
37
0
9
7
10
26
9
Gaziantep FK
32
0
10
8
8
26
10
Denizlispor
31
0
11
7
8
26
11
Antalyaspor
30
0
10
9
7
26
12
Gençlerbirliği
28
0
12
7
7
26
13
Kasımpaşa
26
0
14
5
7
26
14
Konyaspor
26
0
10
11
5
26
15
Yeni Malatyaspor
25
0
13
7
6
26
16
Çaykur Rizespor
25
0
15
4
7
26
17
MKE Ankaragücü
23
0
13
8
5
26
18
Kayserispor
22
0
14
7
5
26
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Arşiv
Modül 1

Bu modül kullanıcı tarafından yönetilir, ister kod girilir ister iframe ile içerik çekilir. Toplamda kullanıcı 5 modül ekleme hakkına sahiptir, bu modül dahil tüm sağdaki modüller manuel olarak sıralanabilir.

Haber Yazılımı