Yazı Detayı
01 Haziran 2019 - Cumartesi 17:44 Bu yazı 61 kez okundu
 
Ankara siyaseti -11-
Adnan Korkmaz
 
 

Ankara siyaseti -11-

 

2009-2014 yılları arasında CHP Ankara İl Genel Meclisi üyesi olarak görev yapmıştır. Görevi sırasında başta tarım ve hayvancılık olmak üzere eğitim, sağlık, çevre, ulaşım gibi toplumun ilgi odağını oluşturan konuları gündeme getirerek partisini bir nefer gibi savunmuştur.

 

20. Dönem CHP Ankara İl Genel Meclisi üyesi Sayın Adnan Korkmazın; Ekim 2010 tarihinde Mecliste gündeme getirdiği kurbanlık hayvan kesimleriyle ilgili önerge ile komisyon raporu üzerine yaptığı konuşmasını kamuoyumuzun bilgisine sunuyoruz. Umarız ilginizi çeker.

***

Önerge sıra no: 36

Tarih: 07.10.2010

Konu: Kurbanlık hayvan kesimi

Yer: Keçiören

 

MECLİS BAŞKANLIĞINA

Keçiören İlçemizde Kurban Bayramında hayvanların alım, satım ve kesim işlemleri Ovacık Mahallesinde kurulan çadırlarda yapılmaktadır. Çadırlara yaklaşık 12-15 bin arasında büyükbaş ve küçükbaş hayvan girmektedir.

 

1-Çadırlara kapasitenin üstünde hayvan konulmaktadır.

2-Kesimlerin çok büyük bir bölümü açık alanlarda yapılmaktadır.

3-Kapalı alanda yapılan kesim miktarı çok azdır.

4-Mevcut kapalı kesim yeri yetersizdir.

5-Kesim öncesi ve sonrasında yapılması gerekli olan denetimler yetersizdir.

6-Veteriner hekim sayısı azdır.

7-Çay ocağı, tuvalet, lavabo ve dinlenme salonları gibi sosyal tesislerin dağılımı hizmeti engellemektedir.

8-Temiz su ve elektrik bağlantısı eksiktir.

9-Hayvansal atıklarla çevre kirletilmektedir.

 

Keçiören halkının bu Kurban Bayramında hastalıklardan arınmış, sağlıklı et yiyebilmeleri için yukarıdaki sorunların dikkate alınarak eksiklerin giderilmesiyle birlikte bir önceki yılda yaşanan olumsuzlukların bir kez daha yaşanmaması için önergemizin ilgili komisyonumuzda değerlendirilmesini arz ve talep ederiz.

***

BAŞKAN- Komisyon raporunu görüşmeye açıyorum; Söz almak isteyen var mı? Buyurun Adnan bey.

 

ADNAN KORKMAZ- Bizim verdiğimiz önerge, Keçiören’de kurban hayvan kesimiyle ilgiliydi, ama gündem maddesinde “Ankara’da kurban hayvanlarının kesimiyle ilgili” şeklinde açıklama yapıldı. Ben sizleri 4 Ocak tarihine götürerek bazı hususlarda bilgi vermek istiyorum…

 

NEJAT GÜRER- Adnan bey, özür dilerim, yapacağınız konuşma bir önceki Kurban Bayramında yaptığınız konuşmanın aynısı mı, merak ettim de…

 

ADNAN KORKMAZ (Devamla)- İsterseniz onu hatırlatayım arkadaşlar.

BAŞKAN- Lütfen hatibin konuşmasını kesmeden dinleyelim.

 

ADNAN KORKMAZ (Devamla)- o günkü önergemizde demiştik ki, bu sorunlar yalnız Keçiören’de değil Ankara’nın diğer ilçelerinde de mevcuttur. O nedenle sorunun Keçiören olarak değil genel olarak ele alınmasının doğru olacağını söylemiştik…

Orada, yapılan işlerde bir eksiklik gördüğümüz için demiştik ve 4 Ocak 2010 tarihinde burada yaptığım konuşmada 12 bin büyükbaş hayvan içerisinde sadece 823 tanesinin hijyenik ortamda, veteriner hekim kontrolünde kesildiğini ifade etmiştim.

 

Yine kesilen hayvanların miktarının, toplam hayvan miktarının yüzde 8’ine tekabül ettiğini ifade etmiştim. Keçiören’de sıfır noktasında olan bu acıklı tablonun yüzde 8 aşamasına gelmesini bir gelişme olarak gördüğümüzü ifade etmiştik CHP olarak.

 

Keçiören Belediyesinin önümüzdeki yıllarda eksiklerin giderilmesi, Keçiören halkının sağlıklı bir ortamda kesilmiş hayvanın etini yiyebilmesini istemiştik, yine bu kürsüden, Keçiören Belediyesi 2542 baş ineğin ultrasyon ile gebelik muayenesinden geçirildiği, 106 ineğin gebe olduğu, 44 hayvanda Metrit, 2 hayvanda Sistiserk, 2 hayvanda İncili Tüberküloz görüldüğü ve hayvanların imha edildiği belirtilmişti.

 

Buraya kadar söylediklerime itirazı olan bir arkadaşımız var mı?.. Ses çıkmadığına göre, yok.

Sayın İl Genel Meclisi üyeleri, 823 baş hayvanın hijyenik ortamda kesilmesinin olumlu bir gelişme olduğunu söyledik, ama Keçiören Belediyesi ne önerisini getirdi; burada ne okundu, biz de CHP olarak ne söyledik?.. Dün dediğimiz sözler yine bugün önemini koruyor. Diyor ki; “13 kapalı yerde hayvan kesiminin sağlık açısından engel yok” Biz diyoruz ki, risktir, bunu yapmayın.

 

SELİM CERRAH- Herkes avluda mı kessin?

HAKAN DENİZ- Soru soruyorsun “var mı yok mu?” sorma da açıkla o zaman.

 

ADNAN KORKMAZ (Devamla)- Ben bekledim, “sorusu olan var mı?” diye sorduğumda cevap gelmeyince dedim. Demek sonradan uyanıyorsunuz, olsun, o da önemli bir gelişme!..

 

Sayın İl Genel Meclisi üyeleri, 2010 yılı Kurban Bayramında, o gün ne demiştik 80x20 boyutlarında 6 tane daha kesim yeri yapıldığında Keçiören’de kurban kesim yeri sorunu çözülür demiştik. Ne zaman demiştik; bir yıl önce!.. Bugün komisyon raporunda önerilen teklif, mevcut olan kesim yerine bir kesim yeri daha ekleniyor. O zaman bir yıl öncesine göre yüzde 8 gelişme var. Bir tane daha eklenirse ne olacak, yüzde 16 bir gelişme!.. Yüzde 84 yine eksik!..

 

Biz bunları bu kürsüden söylediğimiz zaman neden rahatsız oluyorsunuz, bunu anlayamadım.

Bugün, biz ulaşan bilgiye göre, hayvanlar yine kapalı kesim yerinde kesilecek, Veteriner Hekimler Odasından veteriner eksiği giderilecekmiş. Bu söylem bizim bir yıl önceki konuşmalarımızdaki kaygılarımızı pekiştirmiyor mu, bu raporda; pekiştiriyor!.. Geçen yıl Veteriner Hekimler Odasından Keçiören Belediyesince veteriner hekim görevlendirildi mi; hayır.. Demek ki önerimiz dikkate alınmadı.

 

“Sorun yok” deniliyor. Değerli arkadaşlarım, yaptığınız toplantıda, sorun var. Peki, 44 Metrit’li, 2 Sistisrk’li, 2 İncili Tüberküloz’lu hayvanın eti Keçiörenlilere yedirilseydi ne olurdu, bunun cevabını size bırakıyorum.

 

Söylendiği gibi, yeni bir mezbaha yapılmadı, mevcut olan yerin yanında bir hizmet yeri eklendiği söyleniyor. O eklendiği zaman da, 1800 tane hayvan kesilmişmiş. 12 bin hayvan, 1800 tane hayvan kesilecekmiş, 12 bin hayvan, 1.800 hayvan!.. Yüzde 16’sı!.. Küçükbaş 6.500 hayvanı bunun dışında bırakıyoruz.

 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye’de hayvancılık sektörünün sorunu maalesef her geçen gün daha kötüye gidiyor. Popülist yaklaşımlarla hayvancılığımızın sorunlarına çözüm bulunamıyor. İthal hayvanların sağlık kontrolü yapılmıyor.

Önergemiz ortada; Keçiören’e yaptığımız hizmetlerden hiç kimsenin rahatsız olmaması gerekir. Yeni bir muayene metodu ortaya atıldı. Sayın İl Genel Meclisi üyeleri, bu yeni muayene metoduyla yalnızca Keçiören değil, Türkiye kandırılıyor. Neymiş bu yeni model biliyor musunuz?.. Organoloptik yöntemle hayvanların muayenesi yapılacakmış!.. Yahu tıp literatüründe Organoloptik yöntem diye bir şey var mı?!.. Buna kargalar bile güler. Yani hayvanların hasta olup olmadığına gözle bakılacakmış, “hasta değil, geçsin” denilecekmiş!..

 

Hayvancılıkla ilgili konuşması gereken Tarım Bakanı varken, medyalardan izlediğimiz gibi, top Diyanet İşleri Başkanlığına atılıyor, çözüm ulemadan bekleniyor. Hayvan sayısının yeterli olmadığına Diyanet İşleri başkanın değil Tarım bakanının karar vermesi gerekir. Bu durum bir aczin ifadesi değil mi arkadaşlar?!..

İç üretim durmuş, hükümet ithalatla çözeceğini söylüyor bu sorunu, işte temel yanlışlık burada; iç dinamiklerin canlandırılması gerekirken nasıl mı anlatmışım buradan…

 

Keçiören özeline dönelim; değerli arkadaşlar o gün Ovacık’a gittiğimiz zaman çok acıklı bir tablo yaşadık. Sözcü arkadaşımız raporunda söyledi. “bize, Sağlık Müdürü, Zabıta Müdürü yardımcı oldu” dedi. Belki size yardımcı olabilir ama i hiç yardımcı olmadı. Dedi ki, “ İl Genel Meclisinde, bu güzel çalışmalarımızı neden çarpıtıyorsun, bize günah değil mi?.. Ben size hakkımı helal etmem!” Allah, Allah, bu neren çıktı?.. “Sen bunları konuşmamışsın, bizim aleyhimizde konuşmuşsun.”

Değerli arkadaşlar, ben bir yıl önce konuştuklarımı, orada bana sataşan arkadaşıma bir defa daha ifade ediyorum. O arkadaşıma da onu söyledim, ama Mesut bey kardeşimi bu yakışır mı size?

 

MESUT YAMAN- Ben bir şey söylemedim Adnan abı!

 

ADNAN KORKMAZ (Devamla) Yakışır mı size bu?.. Nereden çıktı bu söz dediğim zaman, “Mesut abi bize geldi, bunu söyledi” dedi. Hayret dedim, gelin o zaman konuştuklarımı Meclis tutanaklarından size okuyayım, ondan sonra karar verin dedim.

 

ADNAN KORKMAZ (Devamla)- Mesut bey arkadaşım veya diğer arkadaşlarımız, burada konuşulanların olduğu gibi aksettirsin, yoksa bu konuşma metnini Sağlık Müdürüne göndereceğim. “Hakkımı helal etmem” diyor. Kardeşim dedim, sen bana hakkını helal etme, Keçiörenli size hakkını helal etsin, onun için çalış.

 

ADNAN KORKMAZ (DEVAMLA)- Mesut bey, eğer “ ben bu sözü kullanmadım” diyorsa lütfen kürsüye çıksın, “Sağlık Müdürüne ben bu sözü söylemedim” desin…

 

Halk sağlığını yakından ilgilendiren böylesine önemli bir konuyu:

*Yeni Ufuk Gazetesi 23 Ekim 2010 tarihinde “ Kurban Kesim yerleri sıhhi değil” başlığı adı altında,

*Ulus Gazetesi 25 Ekim 2010 tarihinde “ Çin Malı Kurbanlık!” başlığı adı altında,

*Ulus Gazetesi 22 Kasım 2010 tarihinde “Organoleptik Muayene Tartışıldı.” Başlığı adı altında yayınlamıştır.

 

Kaynak: Ankara İl Genel Meclisi 08 Kasım 2010 toplantı tutanağı

 
Etiketler: Ankara, siyaseti, -11-,
Yorumlar
Ulusal Gazeteler
Bizim Gazete
Alıntı Yazarlar
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Medipol Başakşehir
35
0
2
5
10
17
2
Galatasaray
32
0
4
5
9
18
3
Yeni Malatyaspor
32
0
4
5
9
18
4
Trabzonspor
29
0
4
5
8
17
5
Kasımpaşa
29
0
6
2
9
17
6
Beşiktaş
29
0
5
5
8
18
7
Atiker Konyaspor
28
0
4
7
7
18
8
Antalyaspor
28
0
6
4
8
18
9
Sivasspor
24
0
5
6
6
17
10
Göztepe
22
0
10
1
7
18
11
Bursaspor
21
0
4
9
4
17
12
Kayserispor
20
0
8
5
5
18
13
MKE Ankaragücü
20
0
10
2
6
18
14
Alanyaspor
18
0
9
3
5
17
15
Akhisarspor
17
0
9
5
4
18
16
BB Erzurumspor
16
0
8
7
3
18
17
Fenerbahçe
16
0
7
7
3
17
18
Çaykur Rizespor
12
0
7
9
1
17
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Arşiv
Modül 1

Bu modül kullanıcı tarafından yönetilir, ister kod girilir ister iframe ile içerik çekilir. Toplamda kullanıcı 5 modül ekleme hakkına sahiptir, bu modül dahil tüm sağdaki modüller manuel olarak sıralanabilir.

Haber Yazılımı
istanbul escort porno izle sex hikaye porno indir türk porno escort halkalı escort istanbul escort escort istanbul istanbul escort