Yazı Detayı
18 Ağustos 2018 - Cumartesi 22:08 Bu yazı 362 kez okundu
 
ANKARA’NIN TAŞINA BAK… (1)
Adnan Korkmaz
 
 

ANKARA’NIN TAŞINA BAK… (1)

 

ADNAN KORKMAZ:

Cumhuriyet Halk Partisi, kendisini 30 Mart 2009 yılında yapılan yerel yönetimlerin seçimlerinde, Keçiören ilçesinden Ankara il genel meclisi üyeliğine birinci sıradan aday olarak göstermiştir. İl genel meclis üyeliği adaylık çalışmasında gösterdiği yüksek performansıyla partisinin bir önceki il genel meclisi üyeliği seçiminde aldığı oy miktarını bir hayli artırmıştır.

2009-2014 yılları arasında beş yıl süreyle görev yapan Adnan Korkmaz, burada da etkin çalışmasını sürdürmüştür. Ankara İl Genel Meclis Başkanlığına vermiş olduğu önergelerin içeriği toplumun ilgi odağını oluşturan eğitim, sağlık, çevre, ulaşım, tarım ve hayvancılık gibi önemli konuları kapsamaktadır.

Kendisinin içinde yer aldığı ihtisas komisyonu raporuna da zaman, zaman muhalefet şerhini koyarak yapılan yanlışları ortaya çıkarmıştır. Adnan Korkmazın bu örnek mücadelesi hem iktidar partisi AKP’yi hem de ana muhalefet partisi MHP’yi rahatsız etmiştir.

Meclis başkanlığına vermiş olduğu bütün önergeler üzerine söz almış, önergesinin haklılığını Ankara halkıyla paylaşmıştır. Komisyon raporları üzerine ve gündem dışı yaptığı konuşmalarıyla basının ilgisini çekmeyi başarmıştır.

CHP’nin Keçiörenli Ankara İl Genel Meclisi Üyesi Adnan Korkmazın bu örnek çalışmalarını kamuoyumuzun bilgisine sunmayı uygun gördük. Umarız bu yazı dizisi siz değerli okuyucularımızın ilgisini çeker…

 

05. 05. 2009 TARİH VE 402 SAYILI 1. ÖNERGESİ:

 

ANKARA İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA

Dünya’da hızla yayılan Domuz Gribi Hastalığı ile ilgili alınan tedbirlerin yetersiz olduğunu düşünüyoruz. Bu önemli konunun gündeme alınmasını arz ve teklif ederiz.

 

Adnan KORKMAZ

İl Genel Meclis Üyesi

 

Gündem dışı 7 Mayıs 2009 tarihinde söz alan Adnan Korkmaz, konuşmasında, “ 18 Mart 2009 tarihinde Meksika’da Domuz Gribi hastalığı ortaya çıkmıştır. Hastalık, dünya ülkelerini tehdit altına almıştır. Hastalığın etkeni bir virüstür. O nedenle domuzdan insanlara da geçebiliyor. Ölümcül hastalığın Türkiye’ye ulaşmaması da kaçınılmazdır. Tedavisi ise çok zordur. Hastalık, sağlıklı ve erişkin kişilerde de görülmesi dikkat çekici bir olaydır.

Hastalığın çeşitli yaş gruplarını etkilemesiyle konu oldukça önemlidir. Seyahat kolaylığı nedeniyle kısa süre içerisinde tüm dünya ülkelerini maalesef tehdit edecektir… Ankara da risk altındadır. O nedenle yakından izlenmesinin gerekli olduğunu düşünüyorum. AKP oylarıyla reddedilen önergemizin temel dayanağı 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanununa dayanıyordu.

İlgili madde irdelendiği zaman il özel idareleri ve belediyelere hayvan hastalıkları ile mücadele için mali imkânları ve hayvan varlığını göz önüne alarak her yıl bütçelerine yeterli ödenek ayırmak ve mücadeleye katılmak gibi bir zorunluluk getirmişti… Biz CHP olarak bu hususların araştırılmasını talep etmiştik. Bu husus hem insan sağlığı hem de hayvan sağlığı açısından gerçekten önemli bir konudur. Önergemiz hakkında hiçbir görüşme yapılmadan reddedilmiştir. Bu nedenle AKP Meclis üyelerinin önergemizi reddetmelerine bir anlam veremedim.” Dedi.

***

Türkiye kamuoyunu çok yakından ilgilendiren böylesine önemli bir konuyu “ Ulus Gazetesi 14 Eylül 2009 tarihinde Grip Sil Baştan- 6 Kasım 2011 tarihinde Domuz Gribi İl Geneli de karıştırdı. Ankara Yeni Ufuk Gazetesi 6 Kasım 2009 tarihinde Domuz Gribi Ankara İl Genel Meclisini de karıştırdı”. Başlığı adı altında yayınladı.

 

 

08.05.2009 TARİHLİ 2. ÖNERGESİSİ:

 

ANKARA İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA

Geçtiğimiz yıl ülkemizin çeşitli illerinde olduğu gibi Ankara ilimizde de kene ısırma vakaları meydana gelmiştir. Bu yıl, havaların ısınmasıyla birlikte buna benzer olayların yaşanacağını düşünüyoruz. İnsan ve hayvan sağlığı açısından önemli olduğunu düşündüğümüz bu önemli konunun İl Genel Meclisimizde gündeme alınarak görüşülmesini arz ve talep ederiz.

 

Adnan KORKMAZ

İl Genel Meclis Üyesi

 

Önergesinin AKP’li il genel meclisinde reddedilmesi üzerine 03 Temmuz 2009 tarihindeki konuşmasında, “Birinci yıl 196 bin hayvan, sonrasında ise 235 bin hayvanın ilaçlandığı söylendi. Demek oluyor ki Ankara’da 235 bin büyük baş hayvan varlığı varmış. Türkiye genelinde 11 milyon olan büyük baş hayvan sayısını düşündüğümüz zaman Ankara gerçekten büyük bir hayvan potansiyeline sahip olduğu görülmektedir.

Keneler Kış mevsiminde Kış uykusundaydı, yattı uydular, şimdi ise havanın ısınmasıyla ortaya çıkacak. Bugün bizi ısırmadıysa yarın birimizi ısırması kuvvetle muhtemeldir. Onun için gerekli yerlere ikazımızı olaylar meydana gelmeden önce yapalım dedik. Bizler kendi Milletvekillerimize sizler de kendi Milletvekillerinizi bilgilendirin, önlemleri birlikte alalım. İnsanlar ölüyor arkadaşlar. Hastayı muayene eden bir hemşire yanlışlıkla eline iğneyi batırıyor ve hayatını kaybediyor. İnsan hayatı bu kadar ucuz mu sizce?...

 

BAŞKAN- Adnan Bey, çözüm öneriniz var mı? Önergeyi verdiniz, bir sıkıntı olduğu muhakkak, dünya da bu sıkıntıyı yaşıyor, bir çözüm öneriniz var mı? Yani hükümet boyutunda değil de İl Özel İdaresi olarak, biz ne yapabiliriz, bir teklif getirir misiniz?

 

ADNAN KORKMAZ- Evet vardır. Birinci teklifimiz, Ankara Tarım İl Müdürlüğüne aktaracağımız kaynakla pülverizatör alacağız, ahır ve ağılları ilaçlamak için alet ve edevat, maske, çizme, eldiven alacağız. İkinci teklifimiz, araç konusundadır. İmkânımız varsa mücadele içi araç yardımda bulunacağız. Üçüncü teklifimiz, Ankara Tarım İl Müdürlüğünde daha fazla veteriner hekim istihdamının sağlanmasıdır… (Gürültüler)

 

Değerli arkadaşlarım, grup adına konuşma yapıyorum. 5302 sayılı İl Özel İdare Kanuna göre grup adına konuşma sürem 20 dakikadır. Ben daha grup adına konuşma süresini tamamlamadım. Şahıs adına da 10 dakikalık bir sürem vardır. Bağırmanıza gerek yok…

 

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı konusunda Ankara Tarım İl Müdürlüğünün bir çalışma yapmadığı ifade edildi. Geçen yıl ve önceki yıllarda riskli bölgeler içinde olmadığı halde Ayaş ilçe tarım müdürlüğü tarafından ciddi çalışmalar yapılmıştır. İl genel meclisimizden bu çalışmalar için parasal kaynak aktarılmıştır. Biz bu kaynağı daha da artırarak riskli bölgelerimizdeki hayvanlarımızı keneye karşı ilaçlandığımda Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına karşı Ankara halkını hep birlikte korumuş oluruz.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.05.2009 TARİH VE 538 SAYILI 3. ÖNERGE:

 

ANKARA İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA

Yoğurdun içine Melamin isimli bir kimyasal katkı maddesinin katılacağını öğrenmiş bulunuyoruz. Melaminin insan ve hayvan sağlığı üzerine kanserojen etki yapacağı söylenmektedir. Bu önemli konunun il genel meclisimizin ilgili komisyonlarında görüşülmesini arz ve talep ederiz.

 

Adnan KORKMAZ

İl Genel Meclis Üyesi

 

Önergesi, Hayvancılık Et ve Süt Ürünleri Komisyonuna havale edildi. Ankara İl Tarım Müdürü (Mustafa İslamoğlu) tarafından konuyla ilgili verilen yazıda; “ Çiğ Süt ve Pastörize sütlerin özelliklerini belirleyen Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüş İçme Sütleri Tebliğine göre yoğurt, ayran ve dondurmanın özelliklerini belirleyen Fermente Sütler Tebliği’nde melamin kullanılacağına dair hiçbir hüküm yoktur. Melamin maddesinin kullanılmasının yasak olduğu belirtildi.”

 

ADNAN KORKMAZ- “29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimlerin öncesinde Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının bir Müsteşar Yardımcısı, bir Televizyon kanalında yoğurttaki yağ oranının yüzde 4’den yüzde 3’e düşürüleceğini, sütün kaynama derecesinin ise 90 dereceden aşağıya çekileceğini belirtmişti.

Ayrıca sulu yoğurdun katılaşması için içine süt tozu veya melamin isimli bir kimyasalın katılacağını ifade etmişti. Yürürlükte bulunan gerek Gıda Maddeleri Tüzüğü gerek Türk Gıda Kodeksi, fermente sütle ilgili düzenlemede sütün içine doğal maddelerin dışında başka maddelerin katılması yasaklanmıştı.

Hayvansal proteinlerin insan beslenmesinde tartışılmazdır. Özellikle çocukların zihinsel gelişiminde, hücre ve dokuların oluşumunda yoğurt çok önemlidir. Yoğurt üretiminde getirilen bu düzenlemede yabancı yoğurt üreticileri etkili oldu. Çünkü altında büyük bir rant vardır.

***

İnsan sağlığını çok yakından ilgilendiren bu konu 29 Mart 2009 yerel yönetimlerin seçimlerine denk getirilerek kamuoyundan gizlendi.”

***

Bu önemli konu, “ Ulus Gazetesi 12 Ekim 2009 tarihinde Kanserli yoğurt yiyeceğiz -Kanserli yoğurtta ikinci uyarı başlığı” adı altında yayınladı.

 

Kaynak: Ankara İl Genel Meclisi 2009 yılı 20. Dönem Meclis Toplantı Tutanakları.

 
Etiketler: ANKARA’NIN, TAŞINA, BAK…, (1),
Yorumlar
Diğer Yazılar
KORONANIN OYUNU!
KORONANIN OYUNU!
KORONAVİRÜS İLLETİ! (3)
KORONAVİRÜS İLLETİ!
KORONAVİRÜS’ÜN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
YENİ KORONAVİRÜS (COVID - 19)
CHP 37. ANKARA İL KONGRESİNİN DÜŞÜNDÜKLERİ!
HAYVAN SAYILARI ARTIĞINA GÖRE ET FİYATLARI NEDEN DÜŞMÜYOR?
TARIMSAL VE HAYVANSAL ÜRETİMLER YETERSİZ!
DÜNYA AİLE ÇİFTÇİLİĞİNİ TARTIŞIYOR
31 MART!
Ankara siyaseti -11-
31 Mart 2019’un düşündürdükleri
AMAÇ SEÇİM KAZANMAK MI?
CHP KEÇİÖREN’DEKİ İSTİFALAR KAFALARI KARIŞTIRIYOR!
İTTİFAKIN SONU BAŞKANLIK YOLU…
ANKARA SİYASETİNDE BİR DUAYEN:ADNAN KORKMAZ
3600 EK GÖSTERGENİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ!
ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLU OLSUN
CUMHURİYET…
HAYVAN İTHALATININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
EROZYON TARIM TOPRAKLARINI BİTİRİYOR!
ŞARBON HASTALIĞI
SEÇİM ANALİZİ
24 Haziran 2018 seçimlerine gidilirken…
ŞEKERİN TADI KAÇTI!
ŞEKER PANCARI ÇİFTÇİSİNE HAKSIZLIK...
CHP TÜZÜK KURULTAYINA GİDERKEN…
CHP’DE 36. OLAĞAN KURULTAY
FAKIBABA’NIN ÇALIMI
HAYVAN YETİŞTİRİCİSİNE VETERİNER HİZMETLERİ ÜCRETSİZ OLACAK MI?
ARHAVİ’DE TARIM VE YAŞAM ALANLARI YOK EDİMEYE DEVAM EDİLİYOR…
YERLİ ET ÜRETİMİNDEN VAZGEÇMİYORUZ
TEOG KAFALARI KARIŞTIRDI YİNE!
2017 YILINDA YİNE ÇİFTÇİ PERİŞAN EDİLDİ!
TAŞIMA SUYLA DEĞİRMEN DÖNMEZ!
TARIMSAL VE HAYVANSAL ÜRÜN İTHALATI YANLIŞTIR!
CERATTEPE’İN DÜŞÜNDÜRDÜKLER!
ZEYTİN ÜZERİNDE OYNANAN OYUN
ÇAYDA OYNANAN OYUN!
16 NİSAN 2017 REFERANDUM TARTIŞILMAYA AÇIK
1982 REFANDUMUNDAN AKILDA KALANLAR
İNEK Mİ SUÇLU?
TÜRK TARIMIN DÜNÜ VE GELECEĞİ
Ali Biberoğlu sağ olsaydı
Eğitimde yaşanan sorunlar
FEDAKÂRLIĞIN BÖYLESİ!
NEREYE KOŞUYORUZ?
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’Ü ANLAMAK
CUMHURİYETİMİZİN 93. YILI
Ulusal Gazeteler
Bizim Gazete
Alıntı Yazarlar
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Trabzonspor
53
0
3
8
15
26
2
Başakşehir FK
53
0
3
8
15
26
3
Galatasaray
50
0
4
8
14
26
4
Sivasspor
49
0
5
7
14
26
5
Beşiktaş
44
0
8
5
13
26
6
Alanyaspor
43
0
7
7
12
26
7
Fenerbahçe
40
0
8
7
11
26
8
Göztepe
37
0
9
7
10
26
9
Gaziantep FK
32
0
10
8
8
26
10
Denizlispor
31
0
11
7
8
26
11
Antalyaspor
30
0
10
9
7
26
12
Gençlerbirliği
28
0
12
7
7
26
13
Kasımpaşa
26
0
14
5
7
26
14
Konyaspor
26
0
10
11
5
26
15
Yeni Malatyaspor
25
0
13
7
6
26
16
Çaykur Rizespor
25
0
15
4
7
26
17
MKE Ankaragücü
23
0
13
8
5
26
18
Kayserispor
22
0
14
7
5
26
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Arşiv
Modül 1

Bu modül kullanıcı tarafından yönetilir, ister kod girilir ister iframe ile içerik çekilir. Toplamda kullanıcı 5 modül ekleme hakkına sahiptir, bu modül dahil tüm sağdaki modüller manuel olarak sıralanabilir.

Haber Yazılımı