Teknik öğretmen yetiştirme sistemine ihtiyaç var
751 defa okunmuş - 28 Şubat 2017 - Salı 15:29

TÜRKMETES (2014-2018) Beşinci İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan TEKEV Başkan Vekili Zeynel Abidin Karagöz, "Teknik eğitim alanına öğretmen yetiştirme eğitim sistemimizin en öncelikli çözüm bekleyen sorun alanlarından birisi olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Maalesef, Teknik Öğretmen yetiştiren bir kurum yoktur, öncelikli olarak yeni bir Teknik Öğretmen yetiştirme kurumuna ihtiyaç bulunmaktadır." dedi.

 

Türkiye Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem Planı (TÜRKMETES) (2014-2018) Beşinci İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay başkanlığında Ankara Başkent  Öğretmenevinde gerçekleştirildi. Toplantıya, Teknik Eğitim Vakfı'nı (TEKEV) temsilen Vakıf Başkan Vekili Zeynel Abidin Karagöz de katılım sağladı.


Toplantıda,  Mesleki ve Teknik Eğitim için yeni düzenlemelerin yapıldığı, bu bağlamda, çıraklık eğitiminin zorunlu eğitim kapsamına alındığı, çıraklık eğitimine ve işletmelerde beceri eğitimlerine giden öğrencilere alacakları ücretin üçte ikisi oranında devlet desteği verildiği, alan eğitimine başlayan bütün meslek lisesi öğrencilerinin iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigortalandığı, tüm meslek lisesi mezunlarına teknisyenlik unvanı verildiği ve meslek yüksekokullarına sınavsız geçişin kaldırılarak yerine ek puan uygulamasının getirildiği hususlarına değinildi.

Toplantıda söz alan TEKEV Başkan Vekili Zeynel Abidin Karagöz, öncelikle Strateji Belgesi ve Eylem Planındaki hususlarla ilgili görüşlerini belirttiği konuşmasında;  “Bakanlığımızın ve Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün son bir yıl içerisinde yapmış oldukları çalışmaları memnuniyetle gözlemlemekteyiz. Ancak, Mesleki ve Teknik Eğitimin yıllardır birikmiş sorunları olduğunu da göz ardı edemeyiz. TEKEV Genel Başkanı Sayın Erdoğan Özen'in de her platformda öncelikli olarak vurguladığı gibi eğitim sisteminin en önemli mihenk taşı öğretmendir. Mesleki ve Teknik Eğitimin olmazsa olmazı olan Teknik Öğretmenler ile ilgili hiç bir maddeye yer verilmemiş olmasının üzüntü verici olduğunu belirtmek isterim. Öğretmenlerin yeni teknolojilerin kullanılması için hizmet içi eğitime alınmaları çok yerinde olacaktır. Teknik Eğitim Fakültelerinin kapatılması sonucu yeni bir teknik öğretmen yetiştirme sistemine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu sistemde, öğretmen yetiştirmenin yanında, mesleki ve teknik eğitim alanında kuramsal dayanakları geliştirecek, araştırma-geliştirme faaliyetlerini sürdürecek ve alana liderlik yapacak elemanlar da yetiştirilmelidir. Teknik eğitim alanına öğretmen yetiştirmenin ihmal edilmesi ve belirsizliğe bırakılması gelecek günler için teknik eğitimi olumsuz etkileyecektir. En acil yapılması gereken, Teknik öğretmenlerin yıllardır geriye gitmekte olan özlük haklarının iyileştirilmesi hususunda bir an önce sonuç odaklı çalışmalara başlanmalıdır." ifadelerini kullandı.

 

Karagöz, üyelerden gelen norm kadro uygulamalarında iller bazında yaşanan farklı uygulamalar, öğrenci sayılarının azalması sonucu bazı bölümlerin kapanması, illerde İş Sağlığı ve Güvenliği, Enerji Yöneticisi, AR-GE, vb. birimlere geçici görevlendirilen teknik öğretmenlerin tazminat, ek ders, yüz yüze eğitimde ve sınavlarda görev verilmemesi gibi olumsuzlukların giderilmesi ve bahse konu olumsuzluklar sonucu öğretmenlerin genel itibariyle okullarında mutlu ve huzurlu olmadığını, mutsuz bir eğitim ordusu ile hangi sistem gelirse gelsin, hangi düzenleme yapılırsa yapılsın başarıya ulaşılamayacağına ilişkin görüşlerini de aktardı.


Ayrıca TÜRKMETES 2016 Yılı Çalışma Planı Ocak-Aralık Dönemi Raporu Kurul Üyelerinin görüşüne sunularak Strateji Belgesinde yer alan tedbir maddelerinin tamamlanma durumu ve faaliyetlerin çıktılarına ilişkin değerlendirmeler yapıldı.  TÜRKMETES 2017 Yılı Taslak Çalışma Planı ve 2018-2023 Dönemi Hazırlık Süreci Takvimi Kurul Üyelerinin onayına sunularak ve oybirliği ile kabul edildi.

 

Sağ üst butonu tıklayarak geri dönebilirsiniz...